Krisen i forhandlingene om statsbudsjettet, med potensiale til regjeringskrise gjør at det planlagte Høyrebesøket i Andøy er satt i bero.

Det får Andøyposten opplyst fra Andøy Høyre. Høyres nestleder Jan Tore Sanner, statssekretær Øystein Bø og partiets generalsekretær John-Ragnar Aarseth skulle etter planen komme til Andøy for å delta på et medlemsmøte i lokallaget av partiet førstkommende mandag. Nå er det uvisst om møtet vil finne sted eller ikke.

– Det er situasjonen rundt forhandlingene om statsbudsjettet som gjør at møtet er utsatt. Vi får se når og om det er aktuelt å sette nytt tidspunkt for dette, sier leder Yngve Laukslett i Andøy Høyre.

Det har vakt oppmerksomhet og berettiget harme i Andøy – også blant Høyrefolket i kommunen – at Høyre mot bedre vitende legger ned Andøya flystasjon på det folk mener er et svært tvilsomt beslutningsgrunnlag, gjennomsyret av feil og mangler. At verken forsvarsminister Ine Eriksen Søreide eller statsminister Erna Solberg har prioritert å besøke Andøya – etter at regjeringens svært omstridte forslag om å legge ned Andøya flystasjon ble vedtatt i Stortinget – har bidratt til å øke misnøyen i Andøy.

Statsministeren har vært i «nabolaget». Hun tente julegrana i Tromsø forleden – men unnlot å prioritere et besøk i Andøy, en liten flytur unna. Hun hadde heller ikke prioritert å delta på det nevnte Høyrebesøket i Andøy kommende uke. Heller ikke Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har på noe tidspunkt prioritert å møte folk flest i Andøy.

En slik arroganse vekker oppsikt. Solberg, forsvarsminister Søreide og deres regjering har valgt å påføre Andøysamfunnet en ønsket katastrofe – der i verste fall 2 av ti andværinger kan bli tvunget på flyttefot, og gå en fremtid som gjeldsslaver i møte, ettersom boligprisene allerede har begynt å falle i kommunen. Det blir lagt merke til at ingen av de to har stått ansikt til ansikt med de som blir rammet av dette.

Arrogansen står i grell kontrast til det som har skjedd i Rogaland, i forbindelse med krisen i Oljebransjen – der regjeringen og Erna Solberg har engasjert seg mye mer – til tross for at dette prosentvis er en langt mindre dramatisk situasjon. Det rammer færre rogalendinger, enn flystasjon-vedtaket rammer i Andøy – sett opp mot innbyggertallet.

Det er det en vesentlig forskjell mellom de to sakene. Krisen i oljebransen er et resultat av internasjonale konjunktursvingninger, og internasjonale svingninger i marked og priser. Altså en sak regjeringa og Norge ikke kan rå over, «vedta seg bort fra»,  eller unngå.

Men det er tilfellet i Andøya flystasjon-saken. Regjeringa hadde et reellt valg mellom å legge ned Andøya flystasjon – eller å videreføre basen her. Men man ønsket ikke det. Resultatet er at man med vitende og vilje påfører Andøysamfunnet en ønsket katastrofe. At det er slik – er nå et faktum. Og selv om statsministeren og forsvarsministeren ikke ønsker å snakke så mye om det – så blir ikke følgene av situasjonen borte. Derfor er det oppsiktsvekkende arrogant at ingen av de to har prioritert å besøke Andøya, og det er også spesielt at man fortsatt ikke har presentert gjennomtenkte og store tiltak for å tilføre konkrete nye arbeidsplasser til Andøysamfunnet – når man angivelig har brukt så lang tid på å utrede og planlegge nedleggelsen.

Høyre og Fremskrittspartiet opplever nå å møte seg sjøl i døra. Istedet for å forhandle om LTP-en med sine parlamentariske støttepartier Venstre og Kristelig Folkeparti gikk man i forhandlinger med Arbeiderpartiet først. Det skal ikke ha falt i god jord hos Venstre og Krf, noe som trolig har bidratt sterkt til at disse partiene har stått ekstra hardt på «sine» prinsippsaker i de påfølgende forhandlingene rundt Statsbudsjettet.

Her opplyser kilder på Stortinget at Andøya flystasjon har vært forsøkt løftet inn «i alle fasonger og varianter» også i  forbindelse med statsbudsjettet. Men heller ikke dette skal ha ført frem. At det nå hersker det rene kaos rundt Statsbudsjett-forhandlingene og at det er stor fare for regjeringskrise – i form av en real blåmandag for Solberg & co, må regjeringspartiene ta på seg selv.

Så gjenstår det å se hvilken tittel Jan Tore Sanner eventuelt har i tillegg til nestledervervet, når han sammen med John Ragnar Aarseth og Øystein Bø eventuelt tar turen til Andøy…

Men eller ikke denne trioen planlegger noe møte med mannen i gata på Andøya. Det er det foreløpig ingen fra regjeringen som har gjort. Det står også i kontrast til den nevnte situasjonen i Rogaland. Hadde man gjort et vedtak som sendte to av ti innbyggere i Oslo eller Trondheim ut i arbeidsledighet og på flyttefot mot sin vilje – ville garantert Statsministeren troppet opp i folkemøter umiddelbart, med tiltak og kriseløsninger. Men folket i Andøy og Vesterålen er altså tilsynelatende ikke like mye verdt?