Saken som gjelder driftstilskudd til private fysioterapeuter i Sortland har berørt og engasjert mange. En ting er det politiske innholdet, et annet forhold er håndteringen av saken fra politisk ledelse.

Til det politiske innholdet så var det neppe en stor overraskelse at partiene Rødt og SV ønsket å reversere tilbudet som er bygd opp over flere år, og ikke minst de siste års satsing fra det tidligere politiske flertallet i Sortland med Frp og Høyre. Arbeiderpartiet valgte etter hvert å gå ut med sin klare mening om saken, samt en påstand om at en driftsstøtte til private fysioterapeuter på kr. 250 000 var ” penger brukt til ingenting”,  se leserinnlegg fra Aps Mona Sandvol 12. september 2015 på VOL. Det ble da klart at det var et politisk flertall som hadde en ønsket politikk om å bygge ned det etablerte private tilbudet på fysioterapi.

Velgerne har valgt et politisk flertall med AP, SP, SV og Rødt  og som er i sin fulle rett til å bruke sitt flertall. Men selv med et politisk flertall i ryggen, så er dette en sak som rammer både brukere og ikke minst de som har sin arbeidsplass i blant private fysioterapeuter.

Det er nok mange med meg som reagerer på den harde og uforsonlige tonen representanter fra den politiske ledelsen i Sortland har brukt i ordskiftet rundt dette.

Man har flere ganger signalisert at man har hatt som målsetting å feie politiske motstandere ut av kontorene. Ordførerens støttespillere har flere ganger rost seg selv i media for at man har oppnådd dette. Når det er akseptabelt for dagens politiske ledelse å benytte slike ord om utskiftinger i kommunen, er det betimelig å stille ordfører spørsmål om dagens posisjon har som målsetting å feie private aktører også av banen?

Det hadde vært fint å høre å se hva ordfører som representant for Arbeiderpartiet  mener om hvordan denne saken er kommunisert og hvordan den er håndtert av politisk posisjon. Stiller man seg bak det som er sagt og uttalt fra blant annet SV? Hvordan tenker ordfører at innbyggerne skal ha et best og mest mulig forutsigbart tilbud fremover? Er en arbeidsplass i det private like mye verd som en arbeidsplass i det offentlige? Hva vil ordfører foreta seg i denne saken?

Spørsmålet blir rettet  til ordfører i Formannskapsmøte 28.01 2016

Les svaret fra Tove Mette Bjørkmo