Det er skummelt å se hvor mange nordmenn som opparbeider seg kredittkort-gjeld på relativt kort tid, uten å ha forståelse for at dette en dag må betales tilbake. Fremskrittspartiets Ungdom vil ha personlig økonomi inn som valgfag på ungdomsskolen.,.

Jeg vil ha personlig økonomi inn i ungdomsskolen i Vesterålen, og oppfordrer derfor politikerne til å søke departementet om at region skal bli en prøvekommuner hvor personlig økonomi enten implementeres inn i eksisterende fag, eller blir et eget selvstendig fag.

Når bare halvparten av de mellom 18 og 20 år vet hva rente er, så har det sviktet et sted. Dagens politikk sikrer rekruttering til Luksusfellen på TV3 i årene fremover. Den rekrutteringen vil FpU ha en slutt på.

Både finansinstitusjoner, økonomieksperter, næringsliv og akademia er enige om at personlig økonomi må sterkere inn i skolen. Da må vi høre på ekspertene, og lære ungdom sunt økonomivett for at de skal se verdien av å ha noen ekstra kroner som en sommerjobb vil gi dem.

7 av 10 foreldre mener at skolens opplæring i personlig økonomi er svært dårlig eller dårlig, viser en spørreundersøkelse fra TNS Gallup. Samtidig snakker allerede 8 av 10 foreldre med barna sine om hva de bør ha kunnskap om når det gjelder personlig økonomi.

Da er det alarmerende at så mange mener skoleopplæringen svikter, og at foreldrenes årvåkenhet ikke holder. Her må kommunen ta grep.

Personlig økonomi må på sikt få en større plass i den obligatoriske læreplanen i grunnskolen, enten det være i matematikk, samfunnsfag. Frem til da, må vår kommune være først ute.

Det er mye man lærer på skolen som man ikke vet om man får bruk av senere i livet. En ting er 100% sikkert, alle mennesker kommer til å trenge et minimums kunnskapsnivå hva gjelder privatøkonomi.