Fredag ble det holdt dialogkonferanse i Bodø for kommunale ledere og ordførere i helseregionen om den planlagte omstruktureringen av Helse Nord. Jitse Buitink var tilstede og talte som varaordfører i Andøy. VOL publiserer hans tale til dialogmøtet:

Helse Nord har et omdømmeproblem.

Selv er jeg fra en kommune som skal vokse kraftig på mange måter fremover. Vi trenger rakettforskere, lærere, sjåfører, sykepleiere og forretningsfolk. Vi må ha inn folk. Men vil de bo i Andøy dersom de ikke har et godt helsetilbud?

For meg kan det virke som Helseforetaket ikke har tillitt hos enhetene dere forvalter, med Kirkenes Sykehus som beste eksempel. Tilliten fra landets politikere er i økende grad fraværende, nå kreves det at forslagene skal stemmes over i stortinget. Leger arrangerer underskriftskampanjer og vil utsette prosessen. Brukergrupper og fagforbundene sier det samme - Helse Nord tar ikke hensyn til oss, vi, våre syke, fødende og dødende. Helse Nord har et omdømmeproblem.

Før Skjalg Fjellheim ble pressesjef i Helse Nord uttalte han følgende til NRK:

«Dersom prosessen skal ende opp som kollokviegrupper med nordnorske ordførere og leger er det en sikker oppskrift på status quo i det nordnorske helsetilbudet».

Alle vet og forstår at det er personellmangel. Alle forstår at dagens drift er uforsvarlig belastet med overliggere og overtid. Det er en mørk spiral i hele helsevesenet.

Men de folkene vi mangler finnes. Sykepleiere jobber i NAV, leger i forsvaret, renholdspersonell i skoler. De fleste vil jo jobbe i helsevesenet.

Det er ikke folkene som mangler. Det er de gode arbeidsforholdene som mangler, og forsterker omdømmet som en ikkelyttende arbeidsgiver. Ved å sikre profesjonsutøvelse, hele faste stillinger og god lønn for de ansatte og verdige arbeidsforhold, vil vi se et tilbakesig til disse viktige jobbene.

Vi må klore oss fast og sikre bosetting i nord, og et fullverdig helsevesen er nøkkelen til overlevelse. 0-alternativet men med gode arbeidsforhold og godt omdømme, kan være svaret på krisen. Dette mangler i kommunikasjonen. Tenk om vårt helsevesen kunne blitt poppis for at det er så gode arbeidsforhold.

Jitse Buitink

  • Varaordfører i Andøy

  • Representerer Andøy SV