Kulturfabrikken og tilbudet til barn og unge der ser ut til å bli det første offeret til posisjonens ostehøvel. Forslaget til budsjett er dyster lesing, og forslag på kutt omfatter tidlig stenging av biblioteket, og kutt i alle kveldsarrangementer der. Legge ned kammermusikkserien, redusert tilbud til sangelever, reduserte stillinger for ungdomsarbeid, samt øke satsene enda mer for plass på kulturskolen. Høyres nye slagord «Muligheter for alle» får stadig ny betydning. Kommunedirektørens forslag i økonomiplanen var allerede stramt, og innen den rammen lå det allerede et overforbruk på 2.3 millioner. Med den pris og kostnadsveksten som har vært de siste årene må rammen til kulturfabrikken økes med 2-3 millioner for å beholde dagens aktivitetsnivå. Dersom posisjonen virkelig mener noe med de 5 første kulepunktene i sin egen økonomiplan så bør summen snarere være 3-4 millioner i stedet for de 600.000 som er foreslått. De øremerkede midlene på 520.000 bidrar mer til underskudd enn å hjelpe på situasjonen, da de skal gå til øremerkede tiltak som alle virker å være underfinansiert.

Høyres forslag til økonomiplan starter med disse kulepunktene:

  • Redusere utenforskap

  • Sikre de som har minst

  • Et trygt, varmt og inkluderende Sortland

  • Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne

  • Styrke frivilligheten

Dette fremstår ikke engang som tomme floskler når man ser handlingene som skal følge opp disse forutsetningene. Kultur, idrett, barn og unge, alle trenger sårt til at bevilgningene til kulturfabrikken må økes. Det er også tydelig at Høyres representanter i styret ikke klarer å følge med i timen. I kommunedirektørens forslag til økonomiplan står det å lese:

«Kulturfabrikken Sortland KF melder i sin rapportering per 2. tertial 2023 et forventet merforbruk på 2,3 MNOK. Det forventes ikke at det vil være mulig å kunne dekke inn merforbruket innenfor året. Merforbruket skyldes svikt i inntekter for kino, samt kurs og konferanse. Trenden med reduserte inntekter er lik med landet, hvor det er en generell nedgang i inntektene.»

Representantenes ryggmarksrefleks er da: Vi må øke inntektene fra kino, kurs og konferanse. Jeg må beundre viljen til å slåss mot vindmøller for å bruke en litt tvetydelig floskel, men når trenden i hele landet er at dette blir vanskeligere og vanskeligere så er det det første vi skal løse på Sortland? Jeg støtter selvfølgelig 100% at dette skal satses på, men det koster også penger å gjøre salg, mye penger. Dette løser ingen problemer på kort sikt. Bevilgningene må økes nå, det nytter ikke når alle de frivillige, leselystne barn og foreldre med dårlig råd har forlatt. Når ungdommen har funnet et hjørne å være på er det vanskelig å få dem tilbake. Det er nå toget går. Dessverre Høyre, her vil ikke markedet hjelpe dere, det må friske midler til.

Det er nytt styremøte nå på tirsdag, jeg håper at de som sitter med flertallet der ser alvoret i situasjonen og melder tilbake til sine egne i kommunestyret. Selvfølgelig skal alle steiner snus, det skal ses på med nye øyne og alle muligheter skal utforskes. Men Kulturfabrikken har hatt stramme vilkår i alle år, alle disse tiltakene har vært forsøkt, det finnes ingen mirakler.

Sortland blir et fattigere samfunn på alle måter med mindre aktivitet i Kulturfabrikken. Når jeg deltar på møter og annen aktivitet der så registrerer jeg at lyset allerede er slukket alt for tidlig om kvelden de fleste dager. Vi må ha økt aktivitet i storstua ikke mindre. Det skaper ikke mindre utenforskap ved å rasere tilbudet til noen og gi til andre. Det blir for meg å ta en Robin Hood i revers. Nå må Høyre leve opp til valgløftene, de kan ikke ha glemt dem allerede.