Nordland kommer ikke i mål med vedtatte klimakutt med mindre fylkesrådet gjør noe umiddelbart, konstaterer gruppeleder for SV i Nordland fylkesting, Christian Torset. Ap, SV og MDG krever nå at fylkesrådet legger frem en plan for klimakutt for hvert år.

De tre partiene er bekymret for at Nordland ikke vil klare å nå klimamålene sine. Folk og næringsliv i Nordland ønsker å være del av en framtidsretta og bærekraftig utvikling. En ny rapport fra Menon Economics viser at vi kan nå målene våre bare viljen er til stede. Nå er det på tide å gå fra ord til handling, sier Håkon Møller, gruppeleder i fylkestinget for Miljøpartiet De Grønne.

Må være langt fremme i næringsutviklingen

Arbeiderpartiets gruppeleder, Elin Dahlseng Eide mener Nordland ikke har råd til å la være å kutte.  Mye av fremtidens næringer ligger i den grønne sektoren. For at næringslivet i Nordland skal kunne være langt fremme i denne utviklingen må det tas lokale initiativ, og vi politikere må legge føringer på dette området. Om vi ikke setter strengere krav, så risikerer vi å gjøre næringslivet vårt en bjørnetjeneste, sier hun.

Skaper tvil

Det er i saken om tiltaksanalyse og klimaregnskap at de tre partiene mener fylkesrådet er altfor defensivt.  Nordland er nest dårligst av alle fylkene på klimakutt, og vi slipper opp for tid. Ting skjer ikke av seg selv, og motstanden mot å lage en enkel, overordnet plan får meg til å tvile på om fylkesrådet i det hele tatt har tenkt å prøve å nå utslippsmålene fylkestinget har vedtatt, sier Torset.

Klare krav må tas inn i saken

De tre partiene legger nå frem et forslag om at fylkesrådet må vise hvordan klimamålene skal nås.  Vi må i det minste ha en vag idé om hvordan vi skal komme i mål, ikke bare vifte med kuttmålene som et syttendemai-flagg. Ingenting skjer av seg selv, og skal vi komme i mål må vi snarest begynne å bevege oss, sier Torset, og fortsetter:

Hittil har det gått i feil retning, for utslippene i Nordland har faktisk økt med 4,4% siden 2009. Med en fersk tiltaksanalyse i hende er det verdens enkleste sak å stake ut en kurs. Spørsmålet er bare om fylkesrådet i det hele tatt gidder å reise seg fra sofaen og begynne å gå.

Bakgrunn

Fylkestinget har fått en ny rapport fra Menon der det er gjort en grundig analyse av hvordan Nordland kan nå sine vedtatte mål om å kutte 60% av klimagassutslippene før 2030. Per i dag er Nordland nest dårligst av alle fylker og har økt sine utslipp siden 2009 med 4,4%, iflg. Miljødirektoratet.

Posisjonen har stemt mot å utforme en enkel, overordnet plan som enkelt skisserer hvor mye man skal kutte, år for år, fram mot 2030.  SV, Ap og MDG foreslår disse endringene:  Tillegg til vedtakspunkt 2 “...slik at Nordlands klimamål for 2030 kan nås.”

Nytt vedtakspunkt 3: “Nordland fylkesting ber fylkesrådet komme tilbake til fylkestinget med en overordnet plan for hvordan kuttmålene skal nås, år for år.”