Det er dessverre ikke overraskende at Kristelig Folkeparti (KrF) i Nordlands fylkesting nok en gang viser sin manglende evne til å handle med sine egne verdier. Å stemme mot et forslag som handler om å forby flyktninger fra diskriminering er ekstremt dobbeltmoralsk når KRF hevder å stå for verdier som menneskeverd.

Vi i AUF i Nordland er opptatt av inkludering, solidaritet og grunnleggende menneskerettigheter og klarer ikke å forstå hvordan et parti som KRF kan stemme imot et slikt forslag.

Krig og kriser i verden har tvunget over 100 millioner på flukt, mange fra Midtøsten og Afrika, men også stadig flere fra krigen i Ukraina. Norge forventer å bosette omtrent 37.000 flyktninger i 2024, og føringer fra IMDI anmoder kommunene om å bosette flyktninger.

Likevel har Drammen kommune vedtatt å kun ta imot ukrainske flyktninger, dette er forskjellsbehandling og strider mot flere lover. Derfor ble det lagt fram forslag for fylkestinget i Nordland at regjeringen skal avklare at slike vedtak er ulovlige. Kommunene kan bestemme hvor mange flyktninger de vil bosette, men ikke sortere ut flyktninger ut fra opprinnelse.

Vi som et ungdomsparti forventer spesielt at partier som mener å stå for verdier som menneskeverd viser handlekraft i kampen mot diskriminering. For oss i AUF i Nordland er det uforståelig hvordan KRF kan stemme mot tiltak som sikrer rettferdig behandling av flyktninger, og vi ønsker at KRF skal svare på hvorfor vi ser denne motsetningen. Hvordan kan et parti mene å forsvare grunnleggende menneskerettigheter samtidig som de stemmer imot tiltak som jobber for å sikre like muligheter for alle?

Nordland fylkesting fortjener representanter som forplikte seg til reelle handlinger i stedet for tomme ord. Krf bør forsvare sin motstand mot tiltak for flyktninger eller innrømme at deres ord om forpliktelse til menneskeverd og nestekjærlighet kun er tomme fraser.