Kystvakta skal flyttes og bygges ned. Orion-basen på Andøy skal nedlegges. Det må ifølge forsvarssjefen til for å gi oss et meir kostnadseffektivt og slagkraftig forsvar.

Men samtidig vil forsvarssjefen svi av 261 milliarder kroner for å kjøpe og drifte 52 nye kampfly. Å kutte i antall kampfly, vil han ikke høre tale om.

Årsmøtet i Sortland SV krever at regjeringa og Stortinget nå setter skapet på plass. Alle planer om flytting av Kystvakta og nedlegging av Orionbasen må legges døde.

Det er ingenting som tilsier at ei flytting av Kystvakta vil gi noen økonomiske innsparinger. Det eneste sikre resultatet av ei flytting, vil være ei svekka Kystvakt med færre seilingsdøgn.

Å legge ned Orion-basen vil i praksis være å avvikle Andøy kommune. Man skulle nesten tru at forsvarssjefen var hyra inn av kommunalminister Jan Tore Sanner for å få fart på kommunereformen, for å kunne fremme et slikt forslag.

Sortland SV ser at Forsvaret har utfordringer med å tilpasse sin organisasjon og virksomhet til dagens økonomiske rammer. At forsvarssjefen likevel ikke vil røre noen av de 261 milliarder kroner som kjøp av 52 kampfly vil koste, er egna til å forundre.

En lang rekke land har kutta ned på antall nye kampfly for å spare penger. USA ville opprinnelig ha 2852 fly. De har kutta med over 400 fly. Italia har redusert fra 131 til 90. Nederland har gått fra 85 til 37 fly og Danmark fra 50 til 30. Canada skulle ha 65, men har nå satt heile kjøpet på vent.

Forsvarssjefen er derfor nokså aleine når han krampholder på kjøp av heile 52 nye fly.

Det eneste fornuftige er at også Norge skjærer kraftig ned på antall nye kampfly. Det vil gi oss økonomisk rom til å opprettholde et forsvar med tilstedeværelse så vel på land og sjø i nordområdene. Og det vil sikre både Kystvakta på Sortland og Orion-basen på Andøya ei trygg framtid.

Årsmøtet i Sortland SV