Det er med stor forundring vi leser at Hadsel høyre velger å trekke i tvil vårt budskap i leserinnlegg signert av styret i Hadsel SP fra august 2021 om test- og øvingssenteret for beredskap mot akutt forurensing som planlegges etablert på Fiskebøl.

Vi registrerte at Solberg-regjeringen valgte å skalere ned prosjektet ved sin tildeling av penger i juni i fjor. Det at Hadsel Høyre sa seg fornøyd med en nedskalert løsning fikk oss til å reagere. Og med det som bakteppe kom også leserinnlegget fra SP i august samme år, der vi garanterte for at etablering skal på plass på Fiskebøl. Underliggende: Jobbe opp mot de kanaler som er mulig å påvirke for å dra prosjektet i havn. Høyre nylig valgte å referere til fjorårets leserinnlegg med følgende spørsmål: «Spørsmålet er nå om Hadsel Senterparti og ordfører Aina Nilsen fortsatt står ved garantien som de ga for ett år siden?»

Hadsel senterparti har gjennom flere år både programfestet og arbeidet for etablering av et test- og øvingssenter på Fiskebøl. Vi har argumentert utad og internt i vårt parti at et fullskala test- og øvingssenter vil gi de største ringvirkningene lokalt og de beste forutsetningene for bedre beredskap nasjonalt og internasjonalt, i tråd med politiske vedtak i Hadsel kommune og Nordland fylkesting.

Politisk ledelse i Hadsel kommune, uavhengig av hvem den har bestått av, har jobbet for et fullskala test- og øvingssenter som både gir arbeidsplasser lokalt og bedre beredskap nasjonalt og internasjonalt. Vi synes derfor det er synd at Hadsel høyre i sitt innlegg sår tvil om ordfører følger opp politiske vedtak, for så langt vi kjenner til har både ordfører og varaordfører arbeidet for et fullskala test- og øvingssenter. Det har pågått utredningsarbeid i snart 10 år, og det er brukt flere titalls millioner på rapporter. Og fortsatt sier Kystverket i sin siste rapport at det er omtrent 1.5 år med utredninger før prosjektet er klart, dette i henhold til veilederen for statlige byggeprosjekter. Derfor har vi i likhet med politisk ledelse i Hadsel kommune tatt til orde for at utredningsarbeidet må fortsette, men samtidig bevilge midler til infrastruktur slik at vi kommer raskt i gang. Vi ønsker å bidra i lokalpolitikken i Hadsel for å jobbe for gode tjenester til våre innbyggere og legge til rette for at det skapes attraktive kompetansearbeidsplasser. Vi mener vi må verne om en kultur hvor vi på tvers av politiske skillelinjer jobber sammen og drar i samme retning i store saker, og argumenterer mot hverandre når vi har ulike syn. Vi er alle kollegaer i kommunestyret og ser frem til samarbeid for å finne gode løsninger på aktuelle saker og prosjekter i kommunen vår. Også når vi nærmer oss en ny lokalvalgkamp.