«Åtte år med et stadig mer sentralisert politi i Nordland»