Senterpartiet vil gi Vinmonopolet enerett på taxfree-salg ved norske flyplasser. Dette mener jeg er en svært dårlig ide. Polet må gjerne konkurrere med private aktører om å selge taxfree-varer, men jeg frykter at enerett vil ødelegge flyplassenes økonomi.

Vinmonopolet gir ikke ved dørene. Dette er en profesjonell bedrift som arbeider for høye salgstall og pene overskudd. Får de enerett, vil de være i posisjon til å diktere leieforholdet til lufthavnene.

Kun noen svært få flyplasser i Norge har gode nok inntekter til å dekke driftskostnadene sine. Så mange som 39 av Avinors 46 lufthavner går med underskudd, og er avhengig av at Avinor totalt sett gjør det bra.

Avinor hadde 2,5 milliarder kroner i inntekter fra taxfree-virksomheten i 2015. Dette tilsvarer mer enn en fjerdedel av Avinors samlede inntekter. Blir denne inntekten borte, vil det spøke for rutetilbudet ved mange flyplasser.

Salget av alkohol utgjør en liten del av det totale taxfree-salget. I en artikkel i Sandefjords Blad fra 2013 står det at alkohol kun står for 25% av salget ved Sandefjord Lufthavn. Parfyme, kosmetikk og godteri står for det resterende salget. Dersom en enerett til Vinmonopolet fører til at taxfree-salget deles på to butikker, betyr det økte personalkostnader og lavere omsetning, med tilsvarende lavere fortjeneste for lufthavnene.

Forslaget fra Sp er isolert til Avinors flyplasser, men et monopol vil kreve en lovendring som vil ramme «private» flyplasser som Torp og Rygge. Det våre flyplasser trenger, er muligheten til å forhandle opp sine inntekter, ikke å miste dem. Dagens ordning er at ulike private firmaer konkurrerer om å gi best mulig pris til lufthavnene. Dette er avgjørende for flyplassenes drift.

Det er et paradoks at våre flyplasser skal være avhengig av taxfree-salg, men dette er en praksis som ble etablert for mange år siden. Dersom vi skal gjøre flyplassene uavhengig av inntektene fra taxfree, må hele finansieringssystemet legges om. Det er ikke gjort over natten. Det mest sannsynlige alternativet til taxfree-inntekter er økte avgifter til passasjerene.