Mange politi- og lensmannskontorer makter ikke å stille patruljer og svikter i etterforskningsarbeidet. Det må vi gjøre noe med.

Vi trenger et politi som kommer når du trenger dem. Politiet tilføres ytterligere 300 millioner i statsbudsjettet for 2017 for å utlikne forskjeller mellom politidistriktene.

Over år er tilgangen til politi på de små stedene svekket til tross for at lensmannskontorene er opprettholdt. Kun 85 av 354 tjenesteder har mulighet til å sette opp en døgnkontinuerlig patrulje.

Store politidistrikter og særorganene (for eksempel Kripos) har måttet overta oppgaver fra lensmannskontorer og små politidistrikter, fordi de ikke makter oppgavene. Konsekvensen har vært en utilsiktet sentralisering av politiet.

Utviklingen skal snus. Det skal utvikles et kompetent politi som raskt er på pletten der folk bor. Det fordrer et døgnkontinuerlig politi på hjul, og ikke et utall av kontorbygg fylt med usynlige politifolk, som stempler ut kl. 16.00. Å fortsette dvalen vil være å svikte tryggheten i lokalsamfunnene.

En patrulje er to politifolk på hjul 24 timer i døgnet 365 dager i året. Til det trengs det 16 årsverk. Evnen til å stille patruljer forsvinner når lensmannskontorene blir for små. Det går på tryggheten løs.

Kortstokken må stokkes på en smartere måte. Politiet er derfor inne i en helt nødvendig dyptgripende reform for å sikre bedre utnyttelse av ressursene. Beredskapen og befolkningens trygghet i bygd og by skal bedres.

Politiet har vært statsbudsjettets vinner over flere år. Det er de siste tre årene er det blitt 1500 flere ansatte i politiet, og politiet har fått 3 milliarder mer rutte med!

Det er en klar forutsetning at dette skal gi mer et synlig politi og flere etterforskere. Og samfunnet forventer at alle steiner skal snus for å utnytte ressursene best mulig.

Et bedre politi forutsetter fremfor alt mer nytenkning, enn enda mer penger.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre