«En for alle – alle for en! Politikk og Michelangelo!»