Ved Norlandiahallen ligger det fortsatt mye «reste-avfall» etter skifte av tak for noen år siden. I foregående uke var det ekstremvær i Andøy, og kun flaks, kanskje gjorde at dette avfallet ikke spredde seg ut over Andenes, eller kanskje skadet forbipasserende. Dette er svært skjemmende utseendemessig.

Det er mulig at vi ved denne anledningen hadde flaks med vindretningen. Samtidig er disse «søppelhaugene» svært sjenerende og lite iøynefallende for de som kommer på besøk til eller som bor til Andenes.

Om kort tid vil vi få besøk i Andøy fra flere 1000 mennesker i løpet av reiselivssesongen. Når det ligger snø, så er det ingen som ser dette litt triste synet.

Spørsmålsstiller er kjent med at det i utgangspunktet er interessen ved Norlandiahallen som har ett overordna ansvar for dette. Men etter det jeg kjenner til er kanskje ikke situasjonen her helt bra i forhold til økonomi.

I 2023 stilte nåværende varaordfører spørsmål om når kommunedirektøren og daværende ordfører Knut Nordmo skulle fjerne dette avfallet. Det kunne nå vært nærliggende å stille spørsmålet tilbake, sånn rent retorisk, når skal dagens varaordfører og ordfører fjerne dette avfallet? Jeg forventer ikke egentlig ett svar på dette, derfor stiler jeg andre spørsmål i saken:

1. Hvilke initiativ vil ordfører ta , som kan bidra til at dette avfallet kan bli fjernet.

2. Vil ordfører forhandle frem en avtale med Reno Vest, som er gunstig, og forhåpentligvis kanskje gratis.

3. Har ordfører vært i dialog med styret for Norlandiahallen i forbindelse med denne saken, f.eks. for å eventuelt flytte og samle avfallet, på baksiden av hallen, inntil at en får destruert dette avfallet forskriftsmessig.

Dette er en sak som med noen grep kan forskjønne området rundt industri veien og innkjøringen til Andenes Sentrum

Halvar Rønneberg