Jeg jobber som lærer ved musikklinja ved Sortland videregående skole. I anledning vedtaket om å ikke starte førsteklasse skoleåret 2022-2023 må jeg skrive noen ord!

Først litt om meg selv. Jeg er en av de lærerne som enn så lenge jobber i kombinasjons-stilling, cirka 50/50 mellom Nordland fylkeskommune og Sortland kommune/kulturskolen. Gjennom min daglige jobb på Sortland, som hovedsakelig går ut på å undervise i slagverk/piano, undervise i samspill/musikkteori og å dirigere korps (Sortland musikkforening) , er jeg i kontakt med mennesker fra 9 til 78 år. I tillegg er jeg jevnlig rundt i regionen og underviser/dirigerer/spiller og mener selv at jeg har relativt god kontakt med kulturlivet i regionen. Jeg elsker jobben min! Om det er å lære en femteklassing å spille rock’n roll på trommesett, en andreklassing på musikklinja å spille klassisk musikk på marimba, analysere tekst og musikalske virkemidler i russelåter, oppdage gleden i å lytte til Beethoven eller å pirke på detaljer i marsjene i musikkforeninga - jeg har en fantastisk arbeidshverdag!

Jeg er fullt klar over at det tekniske i situasjonen tilsier at fylkesråden har rett i å ikke starte klassen. Det skal være 16 søkere, vi har 12. Administrasjonen kan da se på tallene, tenke økonomi og si at dette ikke kvalifiserer til oppstart. De kan også velge å se litt lengre, og gi dispensasjon for et år – spesielt når det kommer til hvilke faktorer som faktisk ligger bak det lave søkertallet.

Det enkleste argumentet for å forklare det lave søknadstallet er antall 10.klassinger. Nordland fylke har 300 færre søkere i år, i forhold til i fjor. Dette tallet vil, i alle fall på Sortland, gå opp allerede til neste år. Her er det 123 10.klassinger i år, neste år er det 131, året etter vil det være 152. Den neste faktoren er den to år lange pandemien. De som går i 10.klasse nå har vært kraftig rammet av pandemien, fritidsaktiviteter har vært mye nedstengt, konserter ikke avholdt og band- og korpsøvinger sterkt begrenset. Ikke akkurat optimale forhold for å bedrive aktiviteter med musikk/dans/drama! «Klassens konsert» er en av de viktige konsertene hvor vi som musikklinje får vist oss fram. Dette er et fast prosjekt hvor klassene jobber fram egne deler av en konsert som vi så setter sammen. Våren 2021 hadde vi «Klassens konsert» uten en eneste publikummer! Pandemien og dens restriksjoner satte en stopper for billettsalget. Elevene gjennomførte en flott konsert, men dessverre fikk vi ikke ha publikum i salen. Desember 2021 skulle vi gjennomføre «Juleoraoriet» av Johan S. Bach. Dette er et av de viktige prosjektene vi har hvor alle elever synger i kor og blir «backet» opp av et stort orkester, noe jeg husker som utrolig inspirerende fra min egen tid som elev helt tilbake til desember 1994. Dette prosjektet ble også stoppet av restriksjoner 2 dager før konsert. Elevene (og vi) hadde øvd en hel høst og fikk ikke vist dette til noen. Ikke lett å vise fram hva musikklinja gjør da!

Det viktigste argumentet for å starte høstens førsteklasse er de elevene som har søkt og som vil gå her på Sortland! Jeg vil at de skal få komme til oss og bruke musikken, dans eller drama som en del av sin utdanning. Jeg dirigerer som tidligere nevnt musikkforeninga på Sortland, og vil at Øyvind som har søkt seg til musikklinja skal få gå på skole her. Da mister ikke voksenkorpset en viktig ungdom og skolekorpset mister ikke en av sine store «ledestjerner». Anna spiller cello i strykeorkesteret her og er en viktig ungdom i et miljø på tvers av aldersgrenser. Det er viktig å ha henne her! Sandrine fra Melbu spiller saksofon i skolekorpset og musikkforeninga der. Hun er utrolig viktig i et flott og for tiden voksende korpsmiljø på en liten plass. Ingeborg spiller fløyte i skolekorpset og voksenkorpset på Sortland. Her er hun en del av et trygt og godt miljø som får bidra og være en viktig brikke i musikkmiljøet, bli utfordret og lære når hun spiller med voksne og være en ressurs når hun spiller med de yngre i skolekorpset. Slik kan jeg ramse opp alle søkerne!

Det fine med jobben min er at vi på musikklinja får vi inn spente 16-åringer hver høst. Det musikalske nivået er sterkt varierende ved oppstart, men felles for dem alle er at de vil være hos oss i tre år og at de vil lære. De vil spille ulike instrumenter, utfordre seg selv i dramafaget, lære om det å jobbe sammen i samspill, synge store koroppsetninger selv om de kanskje ikke har sunget tidligere, reise rundt på turné i regionen og spille konserter og snakke til ungdomsskoleelever, lage barnehagekonserter og mye mer. Noen kan spille fra før, andre har kanskje ikke spilt tidligere, noen synes det er kjempeskummelt å opptre foran andre, mens det er enkelt og ligger naturlig for andre. Enkelte elever har gode karakterer, andre sliter med å komme seg gjennom de tre årene. Felles for alle er at vi har nær kontakt med alle elevene og gjør alt for at de skal lykkes! Jeg skryter sjeldent av det jeg driver med, men her vil jeg si at vi er gode. Vi har gode muligheter for differensiert undervisning, noe som gjør at elever, uansett utgangspunkt, har gode muligheter for å lykkes! Vi utdanner mennesker, gjør det vi kan for at de skal ha en god ballast med seg videre i livet, det håper jeg at vi kan fortsette med selv om det var noen få søkere for få i år!

Nå har jeg sagt lite om vår rolle som arbeidstakere, men Sortland har et ganske unikt musikk- og kulturmiljø med mange profesjonelle på stedet. Dette har skjedd i samarbeidet mellom kommunen og fylket, og vil lett falle sammen hvis jeg nå mister kollegaer på musikklinja! Kanskje mister jeg også jobben, en tank som surrer ganske kraftig rundt i hodet nå. Jeg håper i det lengste at det ikke skal skje!

Ansvarlige voksenpersoner: Gjør det dere kan for å få omgjort dette vedtaket!