Det er mange meninger rundt Andøyfondet og bruken av dette.

I 2016 vedtok et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet å legge ned Andøya flystasjon. De samme partier lovte en ekstraordinær innsats for Andøy.

Denne ekstraordinære innsatsen kom ikke før Senterpartiet i regjeringsforhandlingene med Arbeiderpartiet måtte gi opp å få Arbeiderpartiet med på å omgjøre vedtaket om nedleggelse fra 2016 og Andøyfondet kom som en del av kompensasjonen for dette.

30. juni 2023 avsluttes driften av 333 skv ved Andøya flystasjon. Da forsvinner det ytterligere noen hundre arbeidsplasser og mennesker fra Andøy. Disse arbeidsplassene må erstattes dersom samfunnet vi bor i skal opprettholdes. Det diskuteres mye om hva Andøyfondet skal brukes til, det som er sikkert er at dersom arbeidsplassene og menneskene som forsvinner med 333 skv så hjelper det lite med bibliotek eller kulturhus.

Det sies mye om at det kommer mange nye arbeidsplasser, ja det gjør nok det, men bare dersom det satses på prosjekter for å få disse arbeidsplassene hit.

Mange av etableringene som det har vært framme i media er avhengig av offentlig støtte i en eller annen form før de etableres. Dette betyr at det fremdeles vil være behov for prosjekt/tilskudd for å få erstatning for arbeidsplassene vi vet forsvinner.

Mange mener at midler bør brukes til asfalt, gatelys og for å løse andre oppgaver som kommunen ikke er i stand til å løse.

Dette er viktig spesielt for bo og bli lyst som mange mener er viktig, og  mange lurer på hvorfor det ikke kan brukes fra fondet til dette.

Inntektene til Andøy kommune kommer fra skatt fra oss som bor i kommunen, i tillegg får kommunen en overføring fra staten som kalles innbyggertilskudd, dette tilskuddet gis pr innbygger. En innbygger gir ca 50 000 kr i innbyggertilskudd, i tillegg kommer kommuneskatt fra hver enkelt av oss som bor i Andøy.

Etter stortingsvedtaket i 2016 har ca 500 innbyggere flyttet fra Andøy, dette betyr at kommunen har fått redusert inntekt på mellom 25 - 35 mil pr år i disse årene. Dette har gjort at utgiftene må reduseres tilsvarende, noe som for oss innbyggere gir reduksjon i tjenestene fra kommunen.

For å få økte inntekter så MÅ innbyggertallet økes, hver innbygger vil gi minst 50 000 kr som kan brukes til omsorgsboliger, skole, barnehage, kultur, ungdomsklubb, asfalt osv.

Om vi kunne velge å ta disse pengene fra fondet så kan vi bare bruke dem en gang. Om vi bruker dem til å etablere feks 100 nye arbeidsplasser så vil dette gi ca 6 mil i inntekt. Har de med seg familie gir det ytterligere tilsvarende inntekt. Dette er inntekter som vil komme hvert år og ikke som å bruke fra fondet der de bare kan brukes en gang. Det blir som å bruke opp det vi har på sparekontoen.

Dette gjør at det er nødvendig å bruke mye av Andøyfondet på prosjekter som vil skape arbeidsplasser og innbyggere til erstatning for dem som har og vil forsvinne som følge av stortingsvedtaket i 2016.

Selv har jeg stor tro på at prosjekter i regi av Andøya Space knyttet til romvirksomhet, utdanning og droner sammen med The Whale og Andfjord Salmon vil skape mange nye arbeidsplasser, men mange av disse vil være avhengig av tilskudd og prosjektmidler fra bla. Andøyfondet.

Spørsmålet blir om vi skal bruke pengene til å bygge noe som kommunen skal drifte eller om vi skal satse på arbeidsplasser og innbyggere som vil gi kommunene varig økning i inntekter og dermed ha penger til å gi gode tjenester og dermed også råde til å bygge og drifte kulturhus.