Etter fire år borte fra lokalpolitikken, har Andøy Venstre store ambisjoner om å komme tilbake.

De samme fire årene har ikke vært gode for lokaldemokratiet i Andøy. Rent flertall er sjeldent bra for politikkutformingen i en kommune. Senterpartiet har gjennom flere valg både nasjonalt og lokalt fått en enorm oppslutning. Mye takket være urealistiske valgløfter som har sett bakover.

Og når disse ikke har vært mulig å levere på, har partiet dermed heller ikke gjort så mye forskjell for Andøy.

Det borger for at det er tid for å la andre krefter slippe til. Venstre vil gjerne være en del av dette laget. Og vil bidra til en ny, fremtidsrettet, offensiv og grønnere politikk for fremtidens Andøy.

Et grønt og liberalt parti

Venstre er Norges grønne, sosialliberale parti. Selv om et lokalvalg handler om lokale saker, er partiets DNA det samme. Skole, klima og inkludering vil være viktig for Andøy Venstre. Andre kjernesaker vil være næringsutvikling, attraktivitet og boligpolitikk.

Vi kommer også til politikken som et liberalt og åpent sentrumsparti. Det vil si at vi kan samarbeide i flere retninger – uten å være låst til politiske ideologier. Da kan vi finne de beste løsningene for innbyggerne.

Noen ganger kan det ligge gjennom samarbeid. Også med private og kommersielle aktører.

Venstres program for Andøy

Mye har skjedd på fire år. Derfor har Andøy Venstre begynt litt på nytt i arbeidet med valgprogram. Vi har fått med oss mange tema. Det er også mange saker vi ikke har fått plass til.

Det er heller ikke mulig å ha alle svarene på forhånd. Mye kan skje på fire år. Ikke minst handler det om å lytte. Det lover vi å gjøre de neste fire årene. Lytte til innbyggere, elever, brukere og ansatte i Andøy kommune!

Hele programmet finner dere på venstre.no/nordland/andoy. Det får ikke plass i et leserinnlegg.

Men vi har oppsummert 10 viktige saker slik – dette vil Andøy Venstre de neste fire årene: 

1. Lage en lærerpakke med kompetansetillegg for ansatte i skoler og barnehage

2. Etablere en reell barnehagegaranti – plass uansett når på året barnet er født

3. Tenke nytt om kollektivtransport og grønn mobilitet – utvikle tilbud for framtida

4. Jobbe for en storstilt sykkelveiutbygging, for både innbyggere og reiselivet

5. Gå foran for mangfold, inkludering og integrering. Et åpent samfunn for alle!

6. Tenke nytt for omsorgstilbudet på Andenes. Sikre at vi bygger riktig for framtida

7. Lage lokale lønnspakker og utrede attraktive turnusordninger for helse og omsorg

8. Etablere servicedesk på teknisk med 48 timers svarfrist, for å styrke dialogen

9. At det skal bo folk i husan og at Andøy blir en JA-kommune. Fradeling må bli lettere

10. Forplikte kommunen til Hinnøya vannverk, og ta nye initiativ til å løse innsigelsene.