Dette leserinnlegget viser til følgende artikkel på NRK: Christel og familien så seg nødt til å flytte

I artikkelen kommer det frem at kommunalteknisk sjef sier at Sortland Kommune "må inn og i større grad styre boligmarkedet", og sier videre at "i tillegg er det lokal motstand da eventuelle utbygginger berører turområdet til de som bor sentralt i Sortland".

Kommunens boligpolitikk har lenge vært en egen sak som ikke har vært koblet direkte mot ei omregulering av Rundheia og Lamarkbakken. I uttalelsen trekker kommunen inn Rundheia og Lamarkbakken som et verktøy for å oppnå ønsket boligpolitikk. Ei omregulering skal da også gi kommunen et innpass i boligmarkedet.

Firebarnsmoren her nevnt, Christel Vråberg Thunestvedt, har signert underskriftsaksjonen mot ei omregulering av Rundheia og Lamarkbakken. Hun har videre kommentert i Bladet Vesterålen, og etter intervjuet ble gitt, at hun ikke ønsker at Rundheia og Lamarkbakken skal bygges ut. Familien bodde tidligere i Lilleheia, nettopp fordi det var et område nært marka, hvor familien lett kunne komme seg ut i friluft når de ønsket.

At kommunen ønsker ei omregulering av Rundheia og Lamarkbakken som løsning på familiens boligproblemer blir da skivebom. Å bygge ut Rundheia og Lamarbakken gir kun kortsiktig lindring i boligmarkedet, men samtidig bidra til å gjøre Sortland langt mindre attraktivt for innbyggere og tilflyttere, for all fremtid.

Med hilsen Interessegruppa for bevaring av nærmarka: Yvonne Brauten, Mette Dyrnes, Inger Johanne Grønli, Håvard Hjermstad-Sollerud, Reidun Johansen, Sindre Myrbostad, Børge Aafløy Opdan, Malene Louise Nord Paulsen, Barbro Riber, Synnøve Skauge, Janne Strand og Torunn Ulriksen.