VI TENNER VARDE I ÅR OGSÅ I fjor på denne tida ble det tent en varde i fjæra på Grunnfør mot forslaget om å bygge ned Hadselfjorden og Hadselsand med vindmøller. Mange møtte opp og enda flere på folkemøtet på Hadselsand ei uke senere.

I år er lufta gått ut av de famøse planene til Trollfjord Kraft. Men vi føler oss ikke helt trygge. Den nye ordføreren har nemlig tonet flagg. Kanskje enda tydeligere enn forrige ordfører.

To ganger har vi registrert at Freiberg ønsker vindindustri i Hadsel. I et intervju i en avis uttalte han på kryptisk vis at spørsmålet om vindmøller i Hadsel vil by på utfordringer. Det vil sannsynligvis bety at ordfører Freiberg regner med motstand dersom det blir vindkraftutbygging. Og det har han selvfølgelig helt rett i.

Andre gangen han markerte seg i saken var på et valgkampmøte på Sandnes. Møtelederen ba førstekandidatene rekke opp handa dersom de var positive til vindmøller i Hadsel. Ordførerkandidat Freiberg rakk opp handa. Når både forrige og den nye ordføreren synes å være positiv til vindkraft i Hadsel, så føler vi oss ikke trygge på yttersida av Austvågøya. Det er tross alt kun på Hadselsand og i Hadselfjorden at vindkraftutbyggerne har festet blikket.

Derfor tenner vi varde mot vindkraft i fjæra på Hadselsand/ Grunnfør lørdag 7. oktober. Det gjør vi som et varsel om hvilken motstand kraftutbyggerne kan vente hvis forslaget om vindmøller kommer opp en gang til. Vi vil nemlig bruke alle lovlige virkemidler for å stoppe rasering av natur og boområder.