Høyres oljepengebruk ville ikke ha påvirket renter og priser annerledes enn regjeringens opplegg. Likevel forsøker Høyre å kritisere regjeringens oljepengebruk.

Etter at regjeringen la frem RNB uttalte Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten at: «Jeg er overrasket over nivået på oljepengebruken og bekymret for hva det vil bety for presset på renten.»

Når Høyre så la frem sitt alternative budsjett bruker de 368 milliarder oljekroner. Regjeringa bruker 374 milliarder oljekroner. Det utgjør 0,05 prosent mindre i oljepengeuttak. Høyre mangler troverdighet når de da kritiserer regjeringen.

I tillegg budsjetterer Høyre i sitt alternativ med 1,3 milliarder i utbytte fra Statkraft. Midt i året. Det er useriøst, skaper uforutsigbarhet og bryter med eierpolitikken. Men Høyre trenger pengene nå for å fremstå ansvarlig. I realiteten er det uansvarlig.

Høyre har også stilt seg på sidelinjen i en rekke av de store sakene som Stortinget har behandlet i vår. Saker som skal gi viktige næringer forutsigbarhet over tid.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble enige med SV, Krf og MDG om den norske havvindsatsingen. Høyre sto utenfor, og later som at deres alternativ med eksportkabler er gratis. Realiteten er at det er norske strømkunder som må betale for Høyres forslag til havvindsatsing i form av høyere strømpriser. Høyres løsning vil dessuten utsette utbyggingen av havvind med flere år, og den vil bidra til å sende kraft ut av landet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble enige med Venstre og Pasientfokus, og fikk subsidiær støtte fra Rødt, om innføringen av grunnrenteskatt på havbruk. Høyre har sagt at de ønsker å dra inn en større del av overskuddet i havbruksnæringen. Lenger kom de ikke. De har ikke lagt fram andre løsninger, og forlot forhandlingsrommet når regjeringspartiene samlet et flertall i Stortinget.

Høyre går imot jordbruksavtalen. En avtale som har blitt forhandlet om mellom staten og jordbruket siden 1950. En avtale som gir forutsigbarhet for norske matprodusenter og norsk beredskap. Arbeiderpartiet og Senterpartiet frontet selvsagt vår egen jordbrukspolitikk når vi var i opposisjon, men vi stemte subsidiært for fremforhandlede avtaler mellom staten og jordbruket. Nå har Høyre varslet at de vil stemme imot den inngåtte jordbruksavtalen med jordbruket, også subsidiært. Det er et angrep på jordbruksavtalen.

Vi er uenige med Høyre i forslagene deres om flate kutt i tjenestetilbudet, at de kutter i gratis ferjer, i tannhelsetilbudet til unge, i inntektene til alle fylkeskommunene, at de reduserer jernbanevedlikeholdet i Norge og vil fjerne bygdevekstavtalene. Men det er ærlige politiske uenigheter.

Høyres uredelige kritikk av regjeringens oljepengebruk blir gjennomskuet. De bør slutte å konstruere fortellinger som ikke stemmer med virkeligheten. La oss heller diskutere politikk og prioriteringer.