NATO er bærebjelken i europeisk sikkerhetspolitikk. USA forblir garantisten for europeisk sikkerhet i overskuelig fremtid. Men det er ingen tvil om at Europa og Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet. Derfor vedtok Høyres landsmøte nylig at Norge skal bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på Forsvaret innen 2024.

Enkelte har hevdet at den nye langtidsplanen gjør oss for avhengige av NATO. Det er feil. Uansett hvor mye penger vi bruker på Forsvaret, vil vi aldri fullt ut ivareta vår sikkerhet alene. Til det er vi rett og slett for små. NATOs kollektive sikkerhetsgaranti forutsetter at vi selv har et godt forsvar. Det er av avgjørende betydning for Norge og NATOs sikkerhet at vi er i stand til å hevde vår suverenitet og holde oppsyn med vårt luftrom, og med våre enorme havområder.

Norge er NATO i nord. Norge er NATOs øyne i nord. Vi skal derfor stille med det som NATO trenger i nord.Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gav politikere klar beskjed: Forsvaret ville gå inn i en styrt avvikling dersom ikke forsvarsbevilgningene ble økt betraktelig. Skriften på veggen var krystallklar.

Etter at den nye langtidsplanen ble vedtatt av Stortinget var forsvarssjefens like klar: «Planen er et historisk løft», uttalte forsvarssjefen.

Høyre gjennomfører et taktskifte i forsvarspolitikken etter mange års nedprioritering av Forsvaret. Statens viktigste oppgave er å forsvare landet og beskytte innbyggerne. Norges forsikring er et sterkt nasjonalt forsvar som sammen med NATO kan beskytte landet. Som kjent er det for seint å tegne forsikringen når det brenner.