Erna Solberg kommenterte en meningsmåling 2. mars med at resultatet «gir håp for endringer», men hvilke endringer er det egentlig Høyre ønsker for dagens samfunn?

Mange av svarene finner vi i deres forslag til alternativt statsbudsjett. Heldigvis ble ikke Høyres alternativ vedtatt. For det ville gjort det dyrere å reise til lands og sjøs, de som har minst hadde fått mindre å rutte med og sterke distriktssatsinger ville blitt fjernet.

Høyre vil fjerne regjeringens avgiftskutt

SP går inn for å kutte i veibruksavgiften, en avgift som går rett på bensin- og dieselprisen. Dette gjør vi for å kompensere for at CO2-avgiften går opp – noe det er bred politisk enighet om for å kutte klimagassutslipp. Forskjellen mellom oss og Høyre er imidlertid at vi skåner bilistene for økningen i CO2-avgiften gjennom å kutte i veibruksavgiften. Høyre på sin side ønsker å fjerne våre kutt i veibruksavgiften, og la bilistene ta regningen for klimakuttene. Heller enn å gjøre hverdagen verre for folk, ønsker vi å gå inn for de store løftene i klimapolitikken som CO2-fangst på Klemetsrud og oppretting av Bionova.

Anleggsmaskiner og traktorer bruker anleggsdiesel. Grunnavgift på mineralolje har vært en stor kostnad for entreprenører og bønder over hele landet. Den avgiften fjernet regjeringen fra nyttår av. Med det kuttet er det nå lavere avgifter på anleggsdiesel i Norge enn i Sverige.

Høyre ønsker å beholde avgiften. Hadde Høyre fått viljen sin måtte blant annet entreprenører og matprodusenter ha betalt 1,5 avgiftskroner mer per liter anleggsdiesel.

Høyre vil ha dyrere barnehage og tannlege

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har redusert prisene på barnehageplass og SFO, vi har iverksatt en tannhelsereform som gir ungdom i starten av 20-åra halv pris på tannlegebesøk og vi har fått på plass feriepenger på dagpenger og fjernet venteåret på AAP. Alt dette vil Høyre fjerne.

Heldigvis er det Senterpartiet og Arbeiderpartiet som styrer. Da står disse grepene, for å gi barnefamilier, ungdom og de som står utenfor arbeidslivet en lettere hverdag, fast.

Ingen gratis ferger med Høyre

Fra 15. august blir prisene på alle fergestrekninger i Norge halvert sammenlignet med 1. januar, 2021. Unntaket er fergestrekninger til øyer uten fastlandsforbindelse og fergestrekninger med under 100 000 passasjerer årlig. Disse fergestrekningene har vi gjort gratis.

Høyre går inn for å gjeninnføre betaling på disse fergestrekningene. Skal det bo folk på de ytterste øysamfunnene våre i fremtiden krever det en aktiv distriktspolitikk. Derfor forblir disse fergestrekningene gratis så lenge vi styrer.

Færre skoler og arbeidsplasser over hele landet med Høyre

Norge er Europas 25. største land etter innbyggertall, men vi er Europas sjette største land i landareal. Et landareal med store naturressurser. En spredd bosetning med folk som har lokalkunnskap, aktive lokalsamfunn og et levende kulturlandskap i hele landet vårt har en egenverdi. Derfor fører vi en bred distriktspolitikk.

Styrking av kommuneøkonomien og norsk matproduksjon er to pilarer i vår brede distriktspolitikk. Kommuneøkonomien er avgjørende for gode barnehager, skoler og eldreomsorg nær folk. Matproduksjon over hele landet gir ringvirkninger til lokale håndverkere, transportselskap og ikke minst næringsmiddelindustrien. I 2020 var det over 44 000 årsverk i norsk jordbruk. I tillegg jobbet rundt 40 000 mennesker i næringsmiddelindustrien med å bearbeide varer fra norsk landbruk. Høyre viste gjennom åtte år at deres prioritet ikke var økonomien i de mindre kommunene eller styrking av norsk matproduksjon. De kritiserte også de nødvendige grepene vi gjorde i fjor for å starte på tettingen av inntektsgapet til norske bønder.

Vi har også satt i gang distriktssatsinger som et eget grendeskoletilskudd, bygdevekstavtaler og kraftig satsing på utbygging av bredbånd. Høyre går på sin side inn for en ny CO2-avgift for landbruket, og en avgift på melkekartongene (av alle ting!). Slik henter de en milliard kroner i avgiftsøkning fra en distriktsnæring med enorme ringvirkninger, samtidig som kartongforslaget ville bidratt til dyrere mat.

Med en del av de endringene Høyre går inn for forstår jeg at de prøver å sitte stille i båten, og sier minst mulig om det de faktisk foreslo i sitt alternative budsjett. Vi i Senterpartiet skal fortsette å ta ansvar for krevende utordringer nasjonalt og internasjonalt samtidig som vi utformer politikk for folk over hele landet.