Sykehus og helsehjelp må du ikke spørre politikerne om

Liv og helse kommer først. Når vi er på det mest sårbare, ser vi virkelig verdien i et godt og trygt helsetilbud. De strukturelle endringene som nå skal skje i dette tilbudet for Nordland sin del, er de største i nyere tid.

Det angår oss alle når organiseringen av akuttberedskap og lokalsykehus er oppe til diskusjon. Da trenger vi mer enn noen gang politikere som viser ledelse, tar imot innspill, svarer på spørsmål og kan berolige. I stedet får vi inntrykk av at vi ikke må plage politikerne i dagens regjering med spørsmål om helse, det er fagetatens ansvar.

På Helgeland, i Narvik, Bodø, Vesterålen og Lofoten spør mange seg hvordan deres nærmeste helsetilbud vil se ut om noen år. Vi vet hvor vanskelig avveiningene er; mellom kvalitet på helsetjenesten, god organisering, geografi og beredskap. Beleilig for statsråden, er forslagene til endringer skjøvet på til etter lokalvalget den 11. september.

Helseminister Ingvild Kjerkol har valgt å la Helse Nord stå helt alene. Selv har hun tatt på seg usynlighetsdrakten. Vi forventer at helseministeren er tettere på enn det nå gis inntrykk av. For det kreves et tydelig politisk svar på hvordan vi skal løse mangelen på helsepersonell. Svarene kan bestå i å få offentlige og private helsetilbydere til å samarbeide bedre om dyrebar arbeidskraft, ikke motarbeide hverandre. Det kan bestå i bedre organisering og bruk av ny helseteknologi, som gir sykepleieren og legen tilbake overskuddet til å se opp fra skjermen og se pasienten i øynene. Fellesnevneren er at det et politiske spørsmål og svar.

Kvaliteten på den helsehjelpen vi får, kan vi ikke kompromisse på. Men vi lever også i et langstrakt og værhardt fjell- og fjord-land. Og for Nordlands del, i et kraftsentrum for alliert forsterkning fra NATO, dersom det blir krevet. Beredskap er helt avgjørende. Lokalsamfunn må ha rask tilgang på god helsehjelp. Da er sterke prehospitale tjenester og god akuttberedskap viktig

Vi ser verdien av helsehjelp best, når vi trenger den mest. På samme måte trenger vi ansvarlige politikere mest når endringer skjer og mye står på spill. Men i de omfattende endringene i Helse Nord virker det ikke å være noen politikere hjemme fra regjeringspartiene AP og SP.

Normalt skal politikere bruke tiden før valget til å lytte til folk, forklare, knytte båndene tettere mellom folk og de som styrer. Vi har ingen varm og trygg Bent Høie å snakke med nå. Vi henvises heller til Helse Nords kommunikasjonsapparat. Dagens helseminister har ingen i Nordland sett noe til. Det er bekymringsfullt.