Foreldrene på Innlandet følger med på hva som rører seg i valgkampen i Hadsel. Det har kommet frem forskjellige ting, og det siste er at Hadsel har trang økonomi. (referer til kommunedirektørens uttalelse i Bladet Vesterålen 19.08.23.)

De aller fleste i kommunen er nok godt kjent med den vanskelige situasjonen ved Innlandet skole, eller kanskje vi burde si mangel på skole... Det hersker liten tvil om at kommunen ikke har kontroll på den lovpålagte plikten til forsvarlig skoletilbud på Innlandet, men takket være ungdomslaget U.L. Fram på Hennes, som stiller bygdas forsamlingslokale til disposisjon, klarer kommunen å tilby midlertidig skole og barnehage kommende skoleår.

Vi ønsker å få fram til dere som leser, at mye tyder på at kommunedirektøren har planer om å tvinge forsamlingslokalet om til permanent skolebygg. Det kommer tydelig fram i dokumentet «GBnr 3/109 Hennes - Søknad om rammetillatelse», side.12, «konsekvensutredning». Der kan man lese følgende:

«Skulle formoderlig det midlertidige tiltaket bli en suksess er det ikke sikkert at byggherre ønsker å gå videre med planene om et permanent bygg et annet sted. Et salg av eiendommen til kommunen kan føre til større ringvirkninger for tiltaket, bygda, brukere, naboer, gårdsdrift og kommunen.»

Det er skuffende for oss å til stadighet se kommunedirektørens mangel på respekt og vilje til å behandle folk i Hadsel likeverdig. Skolesaken på Innlandet er en av flere svært betente saker i Hadsel, og nå bør kommunedirektøren kjenne sin besøkelsestid og påse at man ikke skaper ytterlige moment som fører til uro og misnøye blant folk i kommunen.

Vi vil med dette gjøre det uttrykkelig klart at det ikke er aktuelt med permanent skole/barnehage i ungdomshuset på Hennes!

Ungdomslaget har vist stor velvilje med å hjelpe kommunen i en vanskelig situasjon, og dette bør kommunen holde seg for god til å utnytte.

Vi avslutter innlegget med å spørre alle politiske parti hvordan dere synes kommunedirektørens punkt i konsekvensutredningen harmonerer med kommunestyrets vedtak av 16.02.23?

Samtidig ber vi også partiene uttale seg om hvordan de vil løse skolesituasjon på Innlandet.

På vegne av FAU/foreldregruppa ved Innlandet skole, Stig-Arne Karlsen og Charlotte A. Andreassen