«Handlingslammede politikere svikter fiskeforedling på kysten»

foto