«Kommunen fraviker Arealplanen i forbindelse med Rundheia og Lamarkbakken»