34 kommuner i Nord-Norge har så langt holdt folkeavstemning om kommunesammenslåing. 6 har stemt ja og 27 har stemt nei. I én kommune (Vardø) er tellinga ikke avslutta.

Ytterligere 10 kommuner i landsdelen skal ha avstemning de to neste ukene. Det skal godt gjøres at noen av disse vil komme ut med et ja. Det ligger dermed an til over 80 % av kommunene med folkeavstemning vil vende tommelen ned for regjeringas kommunereform.

De 6 som til nå har stemt ja, er to i Finnmark (Hammerfest og Kvalsund), én i Troms (Skånland) og tre i Nordland (Narvik, Evenes og Tjeldsund). Dette kan gi grunnlag for to frivillige sammenslåinger; Hammerfest + Kvalsund og enten Narvik + Evenes eller ETS-alternativet Evenes + Tjeldsund + Skånland.

Jeg vil bli overraska om noen av kommunestyrene vil prøve å vedta sammenslåing på tvers av folkeavstemningene. Men det vil slett ikke overraske om fylkesmennene til hausten likevel vil tegne nye storkommuner i Nord-Norge. For fylkesmennene har fått marsjordre fra kommunalministeren om å heve seg over den lokale folkemeininga.

Så gjenstår det å sjå hva regjeringa og stortingsfleirtallet vil finne på å vedta i 2017. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre prater stadig oftere om å bruke tvang overfor gjenstridige kommuner. For folk skjønner jo ikke sitt eget beste når de har stemt nei. De har latt seg styre av følelser. Fornuften er det regjeringa og et fleirtall på Stortinget som forvalter. Det har til og med stått å lese i VG.