Rødt, Høyre og Fremskrittspartiet stemte alle ned forslaget fra Ap, Sp og SV om å innføre gratis halleie til og med 16 år da formannskapet i Sortland behandla budsjettet for 2017.

Dersom ikke minst ett av disse partia snur før kommunestyrets budsjettbehandling på torsdag, vil fortsatt ungdom fra 13 til og med 16 år måtte betale for trening i Blåbyhallen.

Gratis halleie for ungdom mellom 13 og 16 år er beregna å koste kr. 600.000. Det er ei lita investering i forhold til hva man får igjen. For det er fra 13-årsalderen og oppover at man har et økende frafall hos ungdom som driver med idrett. Spesielt er det merkbart hos jenter. Å innføre gratis halleie vil være et effektivt virkemiddel for å motvirke dette frafallet.

Det er særlig grunn til å spørre hvorfor ikke Høyre vil støtte forslaget fra Ap, Sp og SV. For i Sortland Høyres valgbrosjyre ved kommunevalget i 2015 kunne vi lese følgende om hva partiet ville gjøre i 2015-2019:

«Gratis leie av Blåbyhallen for barn inntil 18 år.»

Høyre har nå en gylden mulighet til å oppfylle sitt eget valgløfte et stykke på veg. Gratis halleie for ungdom til og med 16 år vil få flertall om Høyre ombestemmer seg og stemmer for forslaget i kommunestyret.