Jeg hadde som mange andre et håp om at det skulle Sp få til, men den sentrale ledelsen i Sp sviktet oss i siste runde.

– Hvorfor stemmer du Sp?

Det er et spørsmål jeg ofte har fått de siste to årene. Bakgrunnen er nok at Sp ikke greide å redde Andøya Flystasjon under regjeringsforhandlingene (Hurdalsplattformen). Jeg hadde som mange andre et håp om at det skulle Sp få til, men den sentrale ledelsen i Sp sviktet oss i siste runde. Slik ble Sp den store syndebukken i saken om Andøya Flystasjon, selv om de var ett av få partier som alltid stemte mot nedleggelse, og hele tiden kjempet for flystasjonens videre eksistens.

Det fine synet og den kjære lyden av Orion er borte, men Andøya Flystasjon lever videre!

Etter at skuffelsen har lagt seg, registrerer jeg følgende:

  • Sp fikk en avtale om at 250 mill kr skulle tilføres Andøy kommune som kompensasjon for tapet i forhandlingene. Dette «Andøyfondet» har vi nå fått en plan for hvordan det skal brukes. I dette arbeidet sto Sp sentralt, og vi får nå muligheter til å gjennomføre tiltak som uten dette fondet ikke hadde vært mulig å få til.

  • Andøya Flystasjon ble heller ikke nedlagt. Den videreføres og skal fortsatt gi oss et tresifret antall arbeidsplasser og ha en viktig rolle videre i forsvarsarbeidet. Derfor ble det avsatt 167 mill kr i revidert nasjonalbudsjett i vår til dette. ( For ordens skyld: Sp har hatt forsvarsministerstolen i denne perioden).

  • Følges forsvarsjefens fagmilitære råd opp av regjering/storting, så vil også ny aktivitet knyttet til utvikling av droner til både sivil og militær bruk, legges til området ved Andøya flystasjon.

Det fine synet og den kjære lyden av Orion er borte, men Andøya Flystasjon lever videre!

Pandemi, krig i Ukraina, inflasjon, svak kronekurs og ugunstig renteutvikling, har vært en utfordring de siste to årene. Dette har dominert det politiske bildet og vært en belastning for sittende regjering. Jeg kan ikke se at andre partier (opposisjonen) har kommet med bedre opplegg for hvordan utfordringene skulle møtes. Her ligger mange globale/internasjonale faktorer inne i disse utfordringene, faktorer som ligger utenfor nasjonal kontroll.

Flere punkter kunne vært listet opp, men punktene over er viktige «for folk flest» som det heter.

I skyggen av dette har det skjedd mye godt politisk arbeid av Sp, arbeid som har stor betydning for deg og meg. I tillegg til det som er opplistet over, vil jeg nevne:

  • Fra 01.04.2024 halveres prisene på flyrutene som kalles FOT-ruter. I tillegg skal setekapasitet økes. For oss gjelder det f eks rutene fra Andenes til Tromsø og Bodø.

  • Det er innført reduserte priser på hurtigbåter og flere fergeruter er blitt gratis. I Nordland gjelder det over 20 fergestrekninger pr dato.

  • Vi fikk i fjor asfaltert en lang strekning på Hinnøysiden (Roksøy-Forfjord) og i år har strekning på Andøya blitt asfaltert. Det gjør at strekningen Risøyhamn-Andenes (R 82) må si å være av relativ god standard.

  • Jeg ser en styrking av kommuneøkonomien (mye gjenstår!) de siste to årene. Det samme mener jeg å ha registrert gjelder fylkeskommunens økonomi.

  • Vi har fått vedtak knyttet til lavere foreldrebetaling i barnehager og SFO. Dette vil styrke småbarnsforeldrene sin økonomiske situasjon.

Flere punkter kunne vært listet opp, men punktene over er viktige «for folk flest» som det heter. Sp vil også komme tilbake til lokale saker som har vært viktige for Andøysamfunnet både i media og på stands rundt i kommunen. Fortsettelse følger!