Det virker som og Høyre og Frp prøver å bygge sin egen alternative virkelighet..

Ja det stemmer at det er hentet ut penger fra fond i 2023. Men stemmer det at fondet har minsket raskt mens de kloke hodene fra opposisjonen styrte skuta ? Er det ikke snarere slik at de rød/grønne overtok et konkursbo etter det forrige borgerlige forsøket på å spare seg til Høyrepolitikk? Hva var fondet på for 8 år siden? Sannheten er at god og klok styring på Sortland de siste 8 årene er det som gjør at vi har det handlingsrommet som vi har i dag med penger på bok. Hele poenget med fond er å spare til å kunne satse i dårlige tider. Overforbruket og tapping av fond skyldes i stor grad uforutsette engangskostnader. Her er nøyaktig ordlyd fra Kommunedirektørens forslag til økonomiplan:

«Ved inngangen til 2023 var disposisjonsfondet på 152 MNOK. Gjennom 2 budsjettreguleringer er bruk av disposisjonsfond for 2023 beregnet å være 86 MNOK. Hovedsakelig er dette merforbruk tjenesteområder, kjøp av aksjer, økte pensjonskostnader og overføring til investering.»

Høyre vet også at de har flyttet på en god del av disponeringen her, slik at realiteten er at fondet ikke tappes like mye. Bl.a. ved annen modell for finansiering av Vesterålen Energi. Men det stemmer at det har vært et overforbruk på om lag 26 millioner innenfor tjenesten slik jeg leser regnskapet. Men som Høyre også vet så er dette en ny situasjon og Sortland kommune har frem til nå drevet med overskudd under det rød/grønne styret, og ser du på totalen så har overskuddet samlet vært på over 100 millioner de siste 8 årene… Det er jo ikke helt det samme som manglende økonomisk kontroll. Er det noen som virkelig er vant med å styre og ta de tøffe takene i vanskelige tider så er det jo Arbeiderpartiet. Jeg vil jo også minne på om at det forslaget til budsjett som kommunedirektøren har lagt frem så er det balanse, og ikke tapping av fond til drift.

Jeg har muligens litt vanskelig for å skjønne saker og ting, men jeg har nå lest Høyre og Frp sine innlegg flere ganger og jeg fatter fremdeles ikke hvordan de klarer å stå der uten å bryte ut i latter når de på ramma alvor hevder at det er de overlater til administrasjonen å bestemme hvor det skal kuttes er sterkere politisk styring.

De siste årene har det vært et styre som faktisk har brydd seg med begge sidene av ligningen og ikke bare den ene siden… på meg så blir det ca. halvparten av den styringen vi har vært vant med nå når det etter 8 års vekst og velstand på nytt har brutt ut Høyrestyre på Sortland.