Visjoner og målsettinger skal vi ha og jobbe mot, men vi må prioritere rekkefølgen både etter behov og hva som er realiserbart.

Hadsel og Sortland Senterparti mener oppgradering av veinettet i tråd med Veipakke Vesterålen blir det viktigste for Vesterålen i perioden som kommer. Det vil gi internveiene våre ei nødvendig oppgradering.

Hålogalandsveien er etter mange år endelig i gang. Dette er et historisk løft for Vesterålen og Hålogalandsregionen.

Den neste store utfordringen for Vesterålen er internveiene. Det har i mange år vært påpekt at veiene er nedslitt, og ikke oppfyller dagens krav med den økte belasting, i form av betraktelig mer trafikk. Regionen er i vekst, både i næringslivssammenheng og økt turisme, for å nevne noe, det gjelder både interntrafikk og ut/inn av regionen.

Vi må bruke regionrådet aktivt i arbeidet med infrastruktur og samferdsel i Vesterålen, og se muligheter på tvers av kommunegrensene.

Vi mener en også fremover bør se hvordan vi kan utvikle hurtigbåttilbudet for å øke mobiliteten internt og ut av Vesterålen. Det vil spesielt være viktig i et reiselivsperspektiv.

Skal vi få den ønskete utvikling som er i gang, og planlegges videre, er det helt avgjørende å få ei oppgradering av veinettet realisert som første prioritet. Visjoner og målsettinger skal vi ha og jobbe mot, men vi må prioritere rekkefølgen både etter behov og hva som er realiserbart. Det har vi gjort gjennom Veipakke Vesterålen.