Bønder flest jobber lange dager. De jobber på julaften og 17. mai uten overtidsbetaling. Bøndene har i snitt en inntekt som ligger langt under det andre grupper i samfunnet har. Likevel mener Frp og Høyre at bøndene er grådige når de vil redusere dette inntektsgapet. Nettopp derfor ble det brudd i årets jordbruksforhandlinger.

Regjeringen viser til at bøndene har krevd en inntektsvekst som prosentvis er høyere enn det andre grupper i samfunnet har fått. Det er dette som har fått regjeringen til å stemple bøndene som grådige og at de ikke viser moderasjon.

Et enkelt regnestykke viser at regjeringen tar feil. Om en person tjener 300 000 kroner og en annen tjener 1 000 000 kroner og begge får inntektsvekst på 5 % så vil personen med den laveste inntekten få en inntektsvekst på 15 000 kroner. Den med høyest inntekt vil til sammenligning få en inntektsvekst på 50 000 kroner.

Men la oss tenke oss at den som har lavest inntekt vil få en inntektsvekst på 10 %. Det vil utgjøre en økning på 30 000 kroner. Den som tjener mest vil fortsatt har en inntektsvekst på 50 000, selv om prosenten altså er det halve. I en slik situasjon mener FrP og Høyre at den med lavest inntekt er den mest grådige. Frp og Høyre mener tydeligvis at en slik utvikling vil gjøre at inntektene mellom den som tjener mest og den som tjener minst vil reduseres. Det er feil. Forskjellene vil tvert i mot øke og det gjør at bøndenes krav er på sin plass.

Stortinget har også sagt noe om dette. Stortinget har sagt at inntekt både er et mål og det viktigste virkemidlet for å nå de målene som er satt for jordbruket. Inntektsmålet et enstemmig storting har fastsatt er å redusere inntektsforskjellene mellom jordbruket og andre grupper. Når jordbruket nå følger opp dette i sitt krav så er svaret fra Høyre og FrP altså å stemple bøndene som grådige.

Stortinget kan ikke godta at de to landbruksfiendtlige partiene Høyre og FrP setter Stortinget sitt mål om å redusere inntektsgapet for bøndene til side. Derfor må Stortinget nå ta ansvar og sørge for at jordbruksoppgjøret blir i tråd med den politikken Stortinget nylig har vedtatt.

Økt norsk matproduksjon handler både om trygg mat og om matvaresikkerhet i Norge. Da må vi gi bonden en inntekt som er til å leve av. For det å være bonde er ingen 7-16 jobb.

Senterpartiet vil satse på norsk matproduksjon gjennom å ha et jordbruk i hele landet. Målet er å sikre økt matproduksjon, økt selvforsyning og bedre beredskap. Det viktigste virkemidlet for å sikre det er å legge til rette for høyere inntekter for den norske bonden. Det er det markeringen som bøndene nå gjennomfører handler om og det er det stortingsvalget i høst handler om.

Geir Pollestad, landbrukspolitisk talsperson i Senterpartiet

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp). Foto: Stortinget