Jeg mener at dagens russefeiring ikke fungerer med eksamen for avgangselevene i videregående.

En russefeiring som er før eksamenstiden vil ofte ødelegge eksamen for elevene ved den videregående skolen.

Russetiden vil ikke forsvinne med det første og det å jobbe imot elever i den videregående skolen sikrer ikke et bedre resultat, men tvert imot.

Når både russefeiring og eksamen kommer samtidig vil det bli ugunstig når man gjerne får to eller flere eksamener å legge av.

Når man som elev endelig er ferdig med 12 eller 13 års skolegang, skulle det bare mangle at man får feire som russ at de er ferdig med den videregående skole. Det er ikke optimalt å feire at man er ferdig på skolen, når man ikke har avlagt eksamen.

Å innføre en prøveordning hvor man holder eksamen avskilt fra russetiden ville ha vært en god ordning i forhold til hvordan det er i dag, nemlig for å se om det fungerer bedre.