«Vi ønsker rusreformen velkommen – men vil ha et klart skille mellom rusavhengige og ikke rusavhengige»