I dag er det nemlig ikke ulovlig å være foreldre av barn født gjennom surrogati, men paradoksalt nok er surrogati i seg selv ulovlig. I Norge stopper dagens bioteknologilov barnløse fra å benytte surrogati, det innebærer at mange må reise til Thailand, India eller USA for å kunne benytte seg av surrogati.

Ikke bare er dette svært kostbart, men det foregår også i land der prosessen ofte kan være svært utrygg. Dette er en prosess som kunne ha blitt utført av kyndige leger i Norge.

Behovet for å tillate og tillrettelegge for surrogati i Norge er stort. Mer enn annen hver uke tar familier med seg barn hjem til Norge, som er født ved hjelp surrogat i utlandet. Problemet er at når familien, med sitt nye barn, kommer over grensen vil det kun være den biologiske forelderen som er juridisk forelder til barnet.

Det betyr at barnet ikke kan arve av den ene forelderen, dersom barnet er syk har ikke forelderen rett til å besøke barnet, forelderen har ingenting han eller hun skulle ha sagt ved avgjørelser i skolen og ved skilsmisse har forelderene ingen rettigheter til omsorg for barnet sitt.

Fremskrittspartiets ungdom (FpU) er derfor stor tilhenger av å lovliggjøre surrogati. Vi ønsker at barnløse skal kunne få hjelp i eget land, og mener å tillate surrogati kan gjøre livet lettere for mange som ønsker å bli foreldre.

For oss er det viktigste at surrogati skjer under trygg rammer. Det er avgjørende at både surrogatmor og barn følegs opp tett av helsevesenet. Den beste måten å sikre dette på, er å tillate surrogat i Norge.