Rødt Sortland har stilt spørsmål om hvilke konsekvenser H/Frp-budsjettet ville ha for planlagte utbedringer for helsestasjonen i Rådhus 2.

I driftsutvalget 18.01.24 svarte kommunalsjef for helse og omsorg og kommunalsjef for teknisk enhet for konsekvensene av å ikke følge opp kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for rådhusene, -  siden dette ble avvist og ikke fikk støtte fra H/Frp.

Svaret var at nødvendige og planlagte forbedringer i Rådhus 2 og kontorfasiliteter for helsestasjon blir på grunn av det stoppet. Pengene ble ikke bevilga slik kommunedirektøren hadde foreslått.

For noen uker siden vurderte verneombudet å stenge bygget fordi det var for lav romtemperatur. I tillegg til for lite varme gjennom radiatoranlegget, er luftkvaliteten i bygget dårlig. Ansatte rapporterer om hodepine og tretthet som følge av dette.

For helsestasjonens del så gjenstår i tillegg montering av vasker, samt lydisolering mellom kontorer for å få til en bedre utnyttelse av kontorene i Rådhus 2. Slik det er nå veksler 18 ansatte på fem kontorer i andre etasje. Planene om å flytte helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten til tredje etasje er dermed ikke gjennomførbart – helt nødvendig og innkjøpt utstyr kommer ikke på plass i tiltenkte kontorer.

Gjenstående arbeid for å få bygget i stand står på vent i mangel på penger i budsjettet. Dette er uakseptabelt.

Rødt vil så snart det er anledning foreslå at det bevilges midler slik at planlagte og helt nødvendige tiltak kan ferdigstilles.

Hilsen Rødts kommunestyre representanter Christoffer Ellingsen og Marte Mari Moen Hovlund,