Høyre gikk til valg på at partiet skulle få fart på Sortland. Og byens nye ordførerparti har fått god starthjelp fra det gamle ordførerpartiet Sp. Gjennom edruelig økonomisk styring bidro Senterpartiet til en kommunal sparegris som nabokommuner bare kan drømme om. Samtidig som Sp med et samlet Sortland kommunestyre i ryggen sikret lokal kontroll med en av kommunens viktigste offentlige tjenesteleverandører og arbeidsplasser – Vesterålskraft.

Med et samfunnsbevisst Holmøy-konsern i ryggen unngikk Sortland at en lokal milliardbedrift endte opp som filial med knapt nok egen pakkedisk. Sortland Senterparti ønsker fortsatt politisk innflytelse etter høstens valg, og har fått en god politisk samarbeidsavtale med Høyre og Frp. Her heter det blant annet at kommunen «skal ha et aktivt eierskap i Vesterålskraft og sikre at selskapet kan gjennomføre de nødvendige investeringer i infrastruktur i årene som kommer. Målsetning om å opprettholde lokal kommunal kontroll og eierskap med selskapet.»

Der Øksnes og Bø vekslet kraftaksjer om til nesten en halv milliard kroner i cash, valgte Sortland å satse videre på en evigvarende verdi. I prosessen lærte vi for eksempel at Vesterålskraft kan takkes for 112 arbeidsplasser i Vesterålen (inkludert ringvirkninger), hvorav 88 i Sortland. Det vil føre for langt å gå inn på alle sprell fra potensielle aksjekjøpere og aksjeselgere i spillet om Vesterålskraft. Men den spesielt interesserte må gjerne spørre meg, så skal jeg svare etter beste evne. Her verserer det ellers mange fortellinger basert på løgn, sannhet og dårlig hukommelse, som det heter i TV-serien Makta.

Det står fast at uten medvirkning fra Holmøy-konsernet kunne vi fort ha sittet med skjegget i postkassen. Og dette samarbeidet var ikke hentet ut av tomme luften. Allerede tidlig i prosessen i 2021 åpnet et enstemmig Sortland kommunestyre for bidrag fra en lokal privat aktør for å sikre det lokale eierskapet i Vesterålskraft. Seinere kom flere bekreftende vedtak, og 16. desember 2021 vedtok kommunestyret (alle unntatt Rødt) å bruke inntil 251 millioner kroner til aksjekjøp.

Vi endte altså opp med 140 millioner for å sikre lokal kontroll med et milliardselskap, gjennom en prosess som fikk Høyesteretts juridiske godkjent-stempel. Som medlem av det daværende kommunestyret var jeg med og ga et politisk godkjent-stempel.

En prognose fra kommunedirektøren (tertialrapport framlagt i juni) viste at sparegrisen pr 31.12. 2023 vil være på 117 millioner kroner. Det nye kommunestyret kan banke ned aksjegjelda ved å bruke av sparegrisen. Eventuelt invitere Holmøy inn på eiersida (inntil 49 prosent, hvis Holmøy ønsker) i kommunens eierselskap Vesterålen Energi. Uansett kan kommunen velge og vrake i potensielle långivere.

Oppsummert: Et overveldende flertall i Sortland kommunestyre ga ryggdekning for et aksjekjøp som våre etterkommere vil takke oss for.