Livskvaliteten blir bedre når vi blir inkluderte. Friheten blir større. Å være med i arbeid og ha gode kolleger, er ofte den beste medisinen for god fysisk og psykisk helse. Når man er en del av et positivt arbeidsfellesskap og får muligheten til å bidra, gir det både håp og selvtillit.

Vi er på rett vei, og vi skal videre! For fortsatt er det mange vi kan få med oss. I fjor var det godt over 70.000 unge mennesker i Norge som verken var i arbeid eller utdanning. I enkelte kommuner viser Arbeidskraftsundersøkelsen til SSB også at det er så mye som 40 % av befolkningen som står utenfor arbeidslivet. Disse faktaene viser at vi ikke har hatt «en generell mangel på arbeidskraft», men snarere en mangel på inkludering. Og det er noe ganske annet. Ja, i enkelte tilfeller er det faktisk det motsatte.

Vi har nemlig en arbeidskraftreserve som kan inkluderes. Det kan være unge som har ramlet ut av arbeid eller utdanning, eller personer som har hatt utfordringer med rus eller den psykiske helsa. For både enkeltpersonene det gjelder, og for hele samfunnet vårt, er det svært bra når en større del av oss nå kommer i arbeid. Flere industri-, næringslivsleder og fabrikksjefer forteller også at mange av disse som tidligere har hatt det tøft, blir blant de mest pålitelige og engasjerte ansatte de har. For den som har stått utenfor i mange år, kjenner bedre enn de fleste verdien av gode kolleger og en fast jobb å gå til.

Nå er det også åpnet for at folk kan ta fagbrev i samarbeid med NAV. For utfordringene med å få tak i folk med fagbrev innen flere bransjer, skyldes i flere tilfeller nettopp en kombinasjonen av mangelfull inkludering samt en skole- og arbeidslivspolitikk som over flere år i for liten grad har prioritert yrkesfag og praktiske ferdigheter. Det er derfor positivt å se alle arbeidsplasser og bedrifter som jobber godt med NAV for å sikre at flere kan rekrutteres inn på praksisplasser og få lærlingekontrakter. Slik gjør de også fremtidsrettede valg for sine egne virksomheters fremtid. Trofaste og engasjerte medarbeidere kan nå sikres for mange år fremover.