Etter administrative regler i Nordland fylkeskommune blir det ingen førsteklasse på linja Musikk, dans, drama, Sortland vgs til høsten. Det er 14 søkere og etter reglen burde det vært 18 eller flere. Bruk av mekaniske regler fratar politikerne skjønn. Men i spesielle tilfeller må det være mulig å bruke politisk fornuft og gjøre unntak.

Satt sitt preg

To år med pandemi har satt et stekt preg på undervisningssektoren og kulturlivet også i Vesterålen. Det gjelder særlig for barn og unge som har blitt undervist store deler av de siste to årene på skjerm. Spesielt krevende har det vært for kulturskolene som bl.a. rekrutterer elever til Musikklinja. I utøvende fag som musikk, dans og drama har fjernundervisning vært særlig utfordrende for de unge, noe særlig kulturskolene har merket. Motivasjonen for å søke seg inn på Musikklinja må for mange derfor ha blitt sterkt svekket. Dette gjør det nødvendig å tenke annerledes og ikke la bastante regler styre uten skjønn.

Ikke gjør fremtiden usikker!

Musikklinja er og har vært et kulturelt lokomotiv for både Vesterålen og Lofoten. En svekket musikklinje betyr et svekket regionalt kulturliv. Hvis første klasse legges ned til høsten, vil trolig motivasjonen for de unge for å søke neste år også bli svekket. Jeg ber derfor fylkespolitikerne i Nordland om å gjøre et unntak dette året med bakgrunn i den helt spesielle tiden vi har vært gjennom. Ikke la 4 manglende søkere gjøre fremtiden usikker!