«Rødt vil kompensere bortfall av statlige midler til psykiatrien»