- Å være lokalpolitiker er et tillitsverv og at penger på egen konto ikke skal være et motiv for å bedrive lokalpolitikk, er vi helt enige i.