Det er vel ikke noen partier som går på valg uten å ha valgprogram, ikke Arbeiderpartiet heller tenker jeg.   Og den beste til å vite dette er vel Arbeiderpartiets egen ordførerkandidat Tove Mette Bjørkmo.

Les også: Stille fra Høyre og Frp

Jeg skal ikke oppramse Arbeiderpartiets eget valgprogram da de gitt til valg i 2011. Men jeg vil kommentere Bjørkmo sitt innlegg.

Bjørkmo sin uttalelse om at velgerne ikke vil ha Høyre og Frp sin politikk blir etter min vurdering både usaklig og et forsøk å gjøre seg til dommer over at det ikke finnes annen politikk enn Arbeiderpartiets egen. Vi lever i et demokratisk samfunn og velgerne bestemmer. At Arbeiderpartiet selv mener at regjeringens politiske retning er feil er jo selvfølgelig Arbeiderpartiets jobb. De er jo tross alt uenig i denne politikken.

At forventningene i Sortland var og er store skulle ellers bare mangle. Man går til valg med et program og jobber for å innfri dette, men som Bjørkmo selv sier så skal saker utredes på en forsvarlig måte før de kan behandles politisk.

Så når Bjørkmo ikke klarer å se den politiske retningen til Høyre og Frp blir jeg svært overrasket. Kanskje er forklaringen så enkel som at hun ikke har satt seg inn i de forslagene som er levert? Høyre og Frp har gjennom flere budsjetter lagt frem svært omfattende budsjettforslag der vi veldig klart viser hvilken retning vi ønsker at Sortland skal utvikle seg i. Og det ville jo vært direkte uansvarlig at vi politikere skulle gått inn og saksbehandlet og iverksatt tiltak uten en forsvarlig utredning.  Noe jeg legger til grunn at også Bjørkmo selv mener. Så hvordan skal man da gå frem ? Hvordan vil Tove Mette Bjørkmo styre kommunen om hun skulle bli den neste ordfører? For oss politikere som har vært med noen år i Sortlandspolitiken så vet vi at den samme Tove Mette Bjørkmo har sittet i både formannskapet og kommunestyret i Sortland i 8 år. Undertegnede kan ikke se at Arbeiderpartiet på noen måte gjorde så veldig mye ut av sin politikk enn å følge det rådmannen la frem som forslag. Kanskje Bjørkmo kan fortelle Sortlands innbyggere hva de gjorde den gang som viste deres politiske retning og styringsevne?

Bjørkmo stiller også noen spørsmål som kan være på sin plass å kommentere.

Bjørklundveien:

Denne saken strekker seg som kjent flere ti år tilbake i tid. Meg kjent så lang at den samme Tove Mette Bjørkmo har hatt den til behandling flere ganger mens hun selv var politiker i Sortland der arbeiderpartiet hadde ordfører. I 8 år satt de med saken uten å komme med en løsning. Nå ser vi forhåpentligvis en løsning i nær fremtid.

Landets beste skoler:

Ja det er et ambisiøst mål for oss og for hele Sortlandssamfunnet. Et mål vi er stolte av å ha satt oss. Umiddelbart etter valget i 2011 ble arbeidet med kommunedelplan «Kvalitet i skolen» påbegynt. Det ble igangsatt en  prosess for å gjøre skolehverdagen bedre for alle barn i Sortland. Jeg kan ikke huske at Arbeiderpartiet tok tak i dette de 8 årene de styrte Sortland…

Asfalt i gatene:

Ja. Det første vi startet med i 2012 var å ta tak i det viktigste gaten i Sortland, Strandgata, slik vi hadde sagt vi skulle gjøre. Den ble asfaltert allerede 1 året etter valget. Skolekvartalet er ferdigstillet, ny vei til industriområdet (Markveien) er vedtatt oppstartet. Siste formannskapsmøtet ble en rekke veier i Sortland prioritert for asfaltering i dette året. Med midler vi har satt av gjennom snart 4 år med god økonomisk budsjettering og styring i Sortland.

7 demensplasser:

Plassene på Håløygtunet var nedslitt og hadde behov for rehabilitering. Når vi samtidig sitter med kunnskap om at antall demente øker mener vi det eneste forsvarlige er å ruste opp plassene slik at vi er dimensjonert for å gi et best mulig tilbud til Sortlands innbyggere. Saken som gjelder investering til rehabilitering er forventet på politikernes bord i løpet av våren 2015.

Det som uansett er sikkert i alle disse spørsmålene Bjørkmo stiller er at de ikke ble tatt tak i under Arbeiderpartiets styre.

Bjørkmo etterlyser flere ganger i sitt innlegg Høyre og Frp sin politiske retning. Jeg kan gi Bjørkmo noen eksempler på hva vår retning er.

Vi har i inneværende periode behandlet flere budsjett. Her har Høyre og Frp som nevnt lagt frem svært omfattende forslag til hvilken retning vi ønsker for Sortland i fremtiden. Det finnes klare og konkrete mål og tiltak for utviklingen av Sortlandssamfunnet. Vi har grepet inn og sørget for at det ble en endelig og god løsning på ny barnehage i Eidsfjord, sørget for nye lekearealer for uteområdene ved Sortland barneskole, for nye og innovative samarbeidsmodeller mellom foreldre, Fau, skoler og kommunen.

Hva har Arbeiderpartiet gjort i budsjettbehandlingene ? Jo det skal jeg fortelle deg Tove Mette Bjørkmo. Ingenting.  Som nevnt så har vi lagt frem klare føringer og visjoner for hva vi ønsker til det beste for Sortland. Arbeiderpartiet har ikke lagt frem et eneste forslag som sier noen ting om hvilken retning de ønsker for Sortland eller Vesterålen for den saks skyld. Ingen ting. Om man er ut over interessert kan man se på referater fra budsjettbehandlingene. Der fins ingen forslag foruten å gjøre noen justeringer på rådmannens forslag med å øke eiendomskatten med det som maksimalt kan økes. Jeg er faktisk ganske sikker på om Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for sine budsjettforslag med å øke eiendommskatten ville denne nå vært på et maxnivå på 7 promille. Om du sjekker protokollene de siste 12-16 årene så vil dette være gjennomganstonen fra Arbeiderpartiet.

I andre viktige saker har vi heller ikke hørt noe fra Arbeiderpartiet. Som f eks Byplan. Dette er en omfattende og svært viktig sak for Sortlandssamfunnet. Da denne ble behandlet 1 gang i februar 2014 hadde vi flere endringsforslag. Arbeiderpartiet hadde ingen. Ingen mening om hva byplanen skulle innholde eller hvordan Sortland sentrum skulle se ut i fremtiden. De var enige med rådmannen. Og arbeiderpartiet  var uenige med Høyre og Frp. Arbeiderpartiet mente at høyre og Frp hadde for mange meninger og endringer til byplanen og fremtiden for Sortland Sentrum.

Det samme så vi sist formannskap i februar 2015. Her ble målsetningene for arealdelplan behandlet. Svært viktig sak for innbyggerne i kommunen. Heller ikke her hadde Arbeiderpartiet noen meninger å komme med. Ingen.  Så når Bjørkmo påstår at styringen i Sortland bærer preg av at den er administrativt styrt må hun sette seg bedre inn i hva som skjer i vår kommune. Vi har stort sett endringsforslag i alle saker som rådmannen legger frem i motsetning til Arbeiderpartiet som stemmer for administrasjonen/rådmannens forslag til vedtak.

Akkurat dette har også vært en klar linje innenfor fradelingssaker og søknader om dispensasjoner. Her har Høyre og Frp sett svært nøye på hver enkelt sak, og der vi ser mulighet for å imøtekomme innbyggernes ønske om utvikling endrer vi rådmannens forslag.  Dette er gjort svært mange ganger etter at vi tok over for 4 år siden. Ap med sine partnere går i hovedsak for administrasjonens forslag. Hadde vi gjort som Arbeiderpartiet å stemme for rådmannens forslag i de fleste saker så hadde Bjørkmo fått min støtte i at kommunen var administrativt styrt. Men vi styrer etter en  politisk retning og mål. Der det overordnede målet er hvordan utvikle Sortland, og hvordan løfte Sortland inn og frem i en fremtid full av muligheter.

Slik jeg har opplevd  Arbeiderpartiet de siste 3,5 årene så har de konsentrert seg om en ting. Sitte mest mulig stille i båten uten en bevegelse. Da går det stort sett greit. Båten tar ikke inn noe vann og man holder oss flytende.

Men, Tove Mette Bjørkmo. Å sitte stille i båten er greit det om du ikke ønsker å komme videre frem og til de mål som er satt.  Og det er ingen skam å ro litt i feil retning for så å korrigere kursen litt. Man kommer nå iallefall fremover.