Påstandene er basert på rykter sier han. Han legger også til at han har ikke bevis for at det skjer noe, men han slenger i samme setning ut et krav fil fiskernes organisasjoner om at de må ta affære. I følge Eikemo er det et problem at fisken kan sløyes på land før den veies og seddelføres og at det er dette som er roten til alt ondt.

Jeg reagerer kraftig på at Aksel Eikemo angriper og mistenkeliggjør fiskere og fiskemottak på denne måten. For meg virker det også som om han mener at den delen av flåten som rapporterer fangsten elektronisk også farer med fusk og fanteri. En slik stigmatisering av hele fiskerinæringen som vi ser her er en offentlig tjenestemann lite verdig.

Jeg antar at utspillet fra Eikemo er et svar på tiltale fordi Fiskeridirektoratet ikke fikk det som de ville i forhold til sitt forslag om en økt omregningsfaktor for kystfiskeflåten under vinterfisket. Det er også nærliggende å tro at dette er en måte å få en omkamp på muligheten til å sløye fangsten før den veies og seddelføres. Ved å generalisere og fremme påstander som han gjør så vil han altså bringe tilbake diskusjonen om disse forholdene selv om Fiskeriministeren har lagt lokk på disse.

Det er i dag et godt utbygd kontrollregime i fiskerinæringen. Først og fremst er dette bygd på elektroniske rapporteringer både fra fiskeflåten og fra industrien. Rapporteringen er jo nettopp ment å skulle virke forebyggende i forhold til fiskerikriminalitet. En kan jo derfor stille seg spørsmål om all den omfattende rapporteringen som fiskerne må gjøre fra fiskefeltene likevel ikke har noen misjon? Kanskje er juksepåstandene en innrømmelse fra Eikemo om at Fiskeridirektoratet har feilet totalt i sin strategi for å unngå kvotejuks.

Så tilbake til Eikemos påstander som jeg forventer at han snarest går ut med bevis for. Han må kunne legge frem rapporter som dokumenterer kvotejuks og han må påvise om funnene også gjelder den delen av flåten som har elektronisk fangstrapportering eller om dette bare gjelder flåten som ikke rapporterer fra feltet.

Aldri før har så mange fiskere rapportert fangstene elektronisk, og denne rapporteringsformen var ment å skulle styrke kontrollen. Betyr påstandene at denne rapporteringsgevinsten har uteblitt?