I et leserinnlegg 20. april hevder fylkesformann i Nordland FpU Rudi Helmersen, at mer fisk til kystflåten gir levende kystsamfunn og økt verdiskapning. Det å omfordele fisk fra landanlegg som Melbu og Stamsund til en annen fartøygruppe skal altså gi mer aktivitet på Melbu og i Stamsund. Dét er en argumentasjonsrekke som viser mangel på innsikt i det faktiske problemet.

Sandbergs 20 prosent vil ikke skape mer aktivitet på Melbu og i Stamsund, for en trenger ikke mer torsk på vinteren, en trenger mer fisk på våren og høsten for å supplere leveransene fra kystflåten og opprettholde aktiviteten i en tid kystflåten ikke klarer å levere nok fisk. Det trenger vi for å sikre trygge helårsarbeidsplasser, både i fiskeflåten og på land. Vi får ikke lys i husan langs kysten med mindre kystfolket har trygge og forutsigbare arbeidsplasser å gå til, hele året.

På Melbu var det alt for mange permitteringer i 2014 og 2015 på grunn av mangel på fisk på våren og høsten. Opprinnelig var målet at industritrålerne skulle sørge for fisk til landanleggene på våren og høsten, men den delen av samfunnskontrakten har ikke blitt opprettholdt fra industritrålernes side. Derfor fikk de dispensasjon fra deltagerloven - nå ønsker FrP å gi de evigvarende dispensasjon.

Nordland Fremskrittspartis førstekandidat og hadselværing Kjell-Børge Freiberg lovte å lenke seg fast mellom trålerne og landanlegget på Melbu dersom fisken og rettighetene ikke ble på Melbu. Jeg håper Freiberg kan bruke høsten på å kjempe for saker som er viktig for Hadsel, Nordland og Nord-Norge.

Fremskrittspartiets ungdomsparti bør jobbe for at Fremskrittspartiet heller refordele kvotene til båter som er villige til å overta forpliktelsene, og som vil levere til industrianleggene på Melbu og Stamsund. Det er slik en sikrer hus i lysan og levende kystsamfunn, gjennom trygge arbeidsplasser året rundt.

Aina Nilsen, Hadsel senterparti

Aina Nilsen. Foto: Knut Ivar Aarstein