Rødt Nordland tar skarp avstand fra regjeringas langtidsplan for Forsvaret. Den er et nytt skritt i avviklinga av det nasjonale forsvaret, og legger opp til at forsvaret av Norge i realiteten skal ledes av en utenlandsk overkommando i NATO styrt av USA.

Det har lenge vært klart at Heimevernet (HV), ryggraden i det norske folkeforsvaret, skal reduseres til et minimum. HV-soldatene utgjør syv av ti soldater i Forsvaret, og bruker bare tre prosent av forsvarsbudsjettet. I regjeringens forslag legges det opp til å kutte 7000 HV-soldater fra målet i den forrige langtidsplanen.

Rødt Nordland mener det er feil å legge ned flybasen på Andøya og flytte basen til Evenes. Nedleggingen vil ramme mellom 300 og 400 ansatte, og vil være en katastrofe for lokalsamfunnet. Luftforsvarets Orion overvåkningsfly er stasjonert på Andøya i dag. I tillegg til å være overvåkningsfly er disse flyene utstyrt med overlevelsespakker og flåter som kan brukes i nødsituasjoner.

– Med tanke på at flyene også beveger seg raskt og har stor rekkevidde, kunne flyene vært et viktig bidrag til dagens søk- og redningsberedskap, uttalte en forskergruppe ved Universitet i Nordland i fjor.

Langtidsplanen er et uttrykk for at alle militære kapasiteter skal kunne brukes i NATO-operasjoner i andre land. Flykjøpsavtalen for F-35-flyene, som belaster forsvarsbudsjettet med vanvittige 260 milliarder kr. de kommende 30 årene, er et viktig ledd i dette. Disse kampflyene kjøpes ikke inn for å styrke forsvaret av norsk territorium, men for at Norge skal være løpegutt for USAs og NATOs operasjoner utenlands slik vi så i Libya.

Den militære tenkningen på øverste hold handler ensidig om en eventuell storkrig der USA og NATO skal være raskt på plass. Andre mulige scenarier, så som langvarige provokasjoner mot norsk suverenitet som ikke automatisk fører til krig, vil Norge være uforberedt på med en slik forsvarspolitikk.

Rødt vil kutte alle kostnader som pålegges Norge for å spille en rolle i USAs geopolitiske militærstrategi.  Vi kan spare enorme summer på å si opp kampflykjøpet og avslutte den militære fiaskoen i Afghanistan. I tillegg er det innsparinger å hente ved å la være å delta i utrykningsstyrken som NATO øremerker for innsats i Øst- Europa. Norge kan også slutte å delta på alle NATO-øvelsene i Øst-Europa som først og fremst bidrar til å øke konfliktnivået i våre nærområder.

Regjeringens langtidsplan viser at det må reises en folkebevegelse for å få Norge ut av NATO og frigjøre oss fra USAs krigsplaner og verdenspolitisyndrom. Vi trenger en forsvarspolitikk som prioriterer materiale og mannskaper som fremmer norsk forsvarsevne. Med en slik omlegging kan forsvarsbudsjettet reduseres i stedet for å økes i årene framover.