Som Vesteråling, oppvokst på et lite fiskevær i Øksnes, var det ingen selvfølge at jeg skulle gjøre karriere i oljebransjen og reise verden rundt å bore etter olje. Selskapet som jeg jobbet for i over 30 år gav meg rikelige muligheter for egenutvikling, og å "klatre i gradene". Et høydepunkt i karrieren min var å være tre år i et amerikansk oljeselskap stasjonert i Kuala Lumpur, Malaysia.

Jeg er stolt over å ha vært med på å legge til rette for den rikdommen som olja har gitt. Takket være den, har vi store verdier på bok der avkastningen alene nå er større enn selve oljeinntektene. Men ingenting varer evig, og nå er tiden kommet til å la de flinke folkene som har jobbet i olja, gå over til fornybarnæringene.

Det var heller ingen selvfølge at jeg skulle melde meg inn i Miljøpartiet De Grønne. Menneskeskapt global oppvarming er noe som forskere og fysikere har kjent til i lang tid.  Og personlig har jeg i løpet av de fem siste årene beveget meg fra å være en skeptiker - it's a hoax. Til en overgangsfase - det er noe i det forskerne snakker om, men det kommer til å koste alt for mye å gjøre noe med det. Til for noen måneder siden - dette er seriøse greier jeg, melder meg inn i MDG.

Astrofysikk og generelt fysikk har bestandig interessert meg. Det å høre foredrag etter foredrag, gitt av eminente og berømte doktorer og professorer, om hvor ille det står til med jordkloden, fikk meg til å føle avgrunnsdyp fortvilelse og bekymring for de som kommer etter oss. Jeg har lenge sett det absurde og direkte miljøødeleggende i at vi brenner nesten 100 millioner fat med olje hver eneste dag. Det kan ikke fortsette, da styrer vi jordkloden mot et "tipping point" hvor jordkloden og jordatmosfæren tar over styringen. Klimakrisen er definitivt vårt tids viktigste sak.

Mange tror, feilaktig, at med MDG så stenges brønnene på norsk sokkel inn over natten. De Grønne går inn for en kontrollert utfasing av oljeindustrien i Norge, over en tidsperiode over 15 år. Dette gir næringslivet tid til omstilling. Utviklingen i verden er godt i gang, og det går mye raskere enn noen har trodd. Den fornybar energirevolusjon kommer ikke til å stoppe så Norge må komme på banen raskt, om vi skal henge med i den teknologiske utviklingen.

Et eksempel på dette er eksportbedriften Øglænd Systems her i kommunen jeg nå bor, som produserer komponenter til vindmøller. Sola kommune er allerede et teknologisk kraftsenter med et avansert næringsliv.

Når det gjelder områdene utenfor Lofoten-Vesterålen og Senja er det rett og slett en skandale at det ikke allerede er lagt ned forbud mot oljevirksomhet. Og det sier en fyr som meg, som har jobbet 30 år i bransjen. Det fins ikke noe som heter risikofri boring etter olje. Området er et alt for viktig spiskammer til å gamble med – slik har det vært i årtusener og vil trolig forbli det i langt tid framover, hvis vi da klarer å forvalte det riktig.

Hvis det var mulig å kalkulere verdien av all fisk som har blitt tatt opp og vil bli tatt opp i framtiden, overgår det sannsynligvis verdien av all olje som vil kunne tas opp i samme området. Det verste er at verdien av fiskeriet kun er en liten del av totalverdien.

Oljeleting og -utvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil være gambling med skattebetalernes og fellesskapets penger. Hva et offshore oljefelt vil være verdt i tidsperioden 2050 -2080 er høyst usikkert. Norge er et høykostland å drive oljevirksomhet fra, trolig vil "break even price" ligge på 100 dollar fatet. Det er lite sannsynlig at oljeprisen vil være i nærheten av dette i den nevnte tidsperioden.

Norge virker å være i utakt med resten av verden. Mens vår sittende regjering, sammen med store deler av opposisjonen, med unntak av Miljøpartiet De Grønne, overbyr hverandre i stadig mer oljesmurt vekst, har store deler av den rike verden, sammen med noen store land i den 3-verden, begynt å innse verdens stadig økende miljøutfordringer.

Det trygge og smarte valget for Norge og resten av verden, som kjent er jo Norge en del av verden, vil være å la oljen forbli i bakken. De antropogeniske klimaendringene er alvorlige nok som de allerede er. Norge trenger ikke, bokstavelig talt, å kaste bensin på bålet.