Øvingsaktivitet i Heimevernet. Kilde: https://forsvaret.no/aarsrapport/statistikk/heimevernet

I et leserinnlegg på vol.no 21.04.2017 uttaler Hårek Elvenes (Høyre) at partiet hans gjennomfører et taktskifte i forsvarspolitikken etter mange års nedprioritering av Forsvaret, og at det som kjent er det for seint å tegne forsikringen når det brenner.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen ved inneværende regjeringsperiode har satt Forsvaret i fokus igjen og ført til styrkingen av etaten. Forsvarsministeren innrømmet dette selv i Stortingets spørretime når hun ble konfrontert av Navarsete. Elvenes sier at Høyre vil at Norge skal bruke 2% av BNP innen 2024, men unngår å si at det er konsensus om samme vedtak for de flere landsmøter gjennomført i vår. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har besluttet det samme.

Jeg lurer på hvordan Høyre kan gå god for å svekke Heimevernet og legge ned Sjøheimevernet? Et effektivt og billig virkemiddel som har fått flere oppgaver, men mindre handlingsrom.

Jeg har observert at Elvenes i den siste tiden har vært aktiv på facebookgruppen Styrk Heimevernet. Her viser han til at det har vært mer øvingsaktivitet for Heimevernet i inneværende periode. Når han blir konfrontert med dette så unnlater han å svare for seg. Jeg legger ved Forsvarets egen statistikk på saken, og lar tallene tale for seg selv (se tabell over).

Forsvaret av Norge er komplekst. Det er helt riktig som Elvenes sier at vi er avhengig av NATO for å sikre en avskrekkende effekt! Da hjelper det ikke å gjøre kystkorvettene som er verdens raskeste marinefartøy om til spiker, sentralisere forsvarskapasiteter ved Andøya/Evenes-saken, eller svekke Heimevernet og legge ned Sjøheimevernet. Sistnevnte har en prislapp på 80 millioner totalt i året som er 15,20 kr per innbygger. Det virker som om Høyre, Frp og Arbeiderpartiet legger ned for nedleggingens skyld i den saken.

For å få støtte av NATO er vi avhengig av at artikkel 5 i traktaten utløses ved en eventuell konflikt. Jeg er usikker på hvor godt kjent Elevenes er med hybridkrigføring, men dette er en kompleks form for krigføring som gjør at vi er totalt avhengig av tidlig varsling. Heimevernet gir nettopp tidlig varsling. Heimevernet skal svekkes i langtidsplanen.

Elevenes sier det fint selv ved at det er for seint å tegne forsikringen når det brenner. Det er helt korrekt. Derfor er Senterpartiets linje med å stanse nedleggelsen av Sjøheimevernet, styrke Heimevernet og bidra til et helhetlig forsvar av landet vårt hvor vi ser det totale bildet et bedre alternativ enn Høyre.

Bent-Joacim Bentzen, tidligere offiser og Senterungdom.