TAKK FOR GOD SYKEHUSMELDING FRA HELSEMINISTER INGVILD KJERKOL

Det ble en god dag for oss i dag når helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ga tydelig melding om at akutt- og fødetilbudet både ved Lofoten og Narvik sykehus skal bestå.

Det kan nesten ikke beskrives for en god følelse og glede det gir for oss som bor her i denne regionen. Det har vært ei tid med stort engasjement, og jeg er svært glad for at statsråden har lyttet til folket. Det betyr noe for oss i Arbeiderpartiet.

Det er også viktig melding fra statsråden at finansieringsmodellen for sykehusene skal endres. Det vil være av stor betydning for sykehusene sin økonomi for framtiden når rentemodellen endres tilbake til slik den var i 2018.

Vi er spent på det nye styret for Helse Nord når de nå skal ta fatt på et spennende arbeid for sykehusene i Nord-Norge. Vi er spent på fortsettelsen, og det blir spennende å se hvordan satsingen på psykiatrien skal gjennomføres.

Helseminister Kjerkol sa følgende:

«For å følge opp regjeringas opptrappingsplan for psykisk helse kommer det to nye krav til sykehusene:

  • Vi skal øke døgnkapasiteten, og

  • Veksten i ressursbruken til psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere enn veksten i de generelle bevilgningene til sykehusene.

Regjeringa har en klar forventning fra sykehusenes eier om at psykisk helse skal prioriteres framover»