Det har pågått et samarbeidsprosjekt mellom nettselskapene i Lofoten, Vesterålen og Harstad-regionen som er kalt «420 kV i Sørnettet». Prosjektet har en overordnet målsetning om å få konkretisert og dokumentert et framtidig effektbehov i regionen Lofoten Vesterålen og Hålogaland.

Kapasiteten i Statnett sine 3 stk. 132 kV linjer (grønn farge) fra Ofoten og vestover mot Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet (Sørnettet) med kapasitet 320 MW, dekker i dag ikke dagens forbruk hvis en av linjene faller ut (ikke redundans). For å bøte på denne problemstillingen oppgraderer Statnett eksisterende linje fra Kvandal\ Kanstad botn (ferdig høsten 2024). Med dette vil kapasiteten i Vestsnittet økes fra 320 MW til 390 MW. Men denne kapasitetsøkningen er dessverre oppspist av økt reservert forbruk innen linjen er bygd ut.

Regionen er nå dessverre kommet i en slik situasjon at industri og bedriftsetableringer stoppes grunnet mangel på kraft. Statnett innførte i 2022 en ordning der nettselskapene må melde inn prosjekter over 1 MW. I november 2023 endret Statnett denne grensen til 5 MW og 20 GWh. Prosjekter med effekt -og energibehov over Statnetts grenseverdier må godkjennes av Statnett i alle tilfeller før tilknytning. Pr i dag har nettselskapene meldt inn flere søknader om tilknytning over 5 MW som hittil har fått nei fra Statnett.

Kvæfjord og Harstad er kommuner som ligger vest for Vestsnittet, Kvæfjord og Harstad Senterparti mener Statnett snarest mulig må vedta byggingen av en planlagt fjerde linje vestover i Sørnettet mellom Kvandal og Kilbotn ved Harstad, og at spenningen på denne må være lik målbildet for resten av Norge, 420 kV. Denne vil gi ekstra redundant effekt inn l Vestsnittet på ca. 250 MW, altså vil man da ha ca. 640 MW tilgjengelig.

Det er kritisk at denne linjen bygges som en 420 kV-linje, og ikke en 132 KV linje for å sikre at næringslivet ikke bare i våre kommuner, men også i Lofoten, Vesterålen og Hålogalandsregionen kan ta del i utviklingen, på lik linje med resten av landet.

Statnett planlegger og bygger nytt nett ut fra prognoser for fremtidig lastutvikling. De regionale kraftsystemutredningene legges blant annet til grunn når disse planene skal utformes. Fremover må hvert enkelt nettselskap melde sine planer for de neste 20 årene inn til NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat). Det er derfor svært viktig at selskapene vest for Vestsnittet får oversikt over alle planer som kan gi lastutvikling, både i offentlig og privat sektor. Dette kan for eksempel være planer om ny eller utvidelse av industri, elektrifisering av transport, båter og havner, elektrifisering eller utvidelser innen oppdrett, nye industriområder eller boligfelt, nye skolebygg, svømme og/eller idrettshaller, samt alt annet som trenger større effekter

Nettselskapene har forsøkt å nå ut til alle aktører som kan ha behov for effekt i dette området i løpet av de neste 20 årene. Dette vil være viktige innspill til Statnett, som nå har varslet at de skal gå i gang med en ny, fjerde linje fra Bjerkvik og ut til vår region.

Skal disse regionene få til en slik utbygging er det svært viktig at nettselskapene får oversikt over alle planer som kan gi lastutvikling, både i offentlig og privat sektor. Innmelding av framtidig større effektbehov kan gjøres uforpliktende i Noranett, Vestall eller Elmea sine kundeportaler.

• Noranet.no for kommunene Hadsel, Andøy, Lødingen, Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Evenes, Ibestad og Gratangen

• Vestall.no for kommunene Sortland, Bø og Øksnes, samt deler av Kvæfjord

• Elmea.no for Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst

Det haster med å melde inn både privat og offentlige behov slik at de lokale kraftselskapene kan melde dette videre til Statnett. Vi må ha tilgang til kraft for å utvikle vår region.