Det er vi foreldre som kjenner barna våre best, men vi må stole på at læreren er den som vet hvordan barna våre lærer best.

At vi bryr oss og vil det beste for barna våre er bra. Men på samme måte som de fleste av oss stoler på fastlegen vår når det kommer til helse, må vi stole på lærerne når det kommer til undervisning.

Det betyr ikke at vi foreldre ikke skal si fra når noe er galt, og det må være god dialog mellom foreldre og skole. Men vi kan ikke akseptere at lærerne må forholde seg til stadig flere tidstyver i hverdagen, inkludert sene telefoner, SMSer og e-poster fra foreldre. Dette stjeler tid og energi som burde brukes på undervisning.

Ansvaret for at elever oppfører seg ordentlig og gjør det de skal kan ikke bare ligge på lærerne. Som foreldre bør vi tenke over hvordan vi snakker om lærere og skole mens barna våre hører på, og om vi har lært dem å vise respekt for læreren og medelevene sine.

Som kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener jeg det er bra for barna våre å lære at det ikke alltid er egne behov som kommer først, men at det å bidra til fellesskapet og de rundt seg, er vel så viktig.

Vi må sørge for at de gode lærerne vi har ikke slutter i skolen.

Arbeiderpartiet skal bidra med det vi kan. Vi vil få flere fagfolk inn i skolen, som miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre, slik at lærerne kan bruke tiden sin til å faktisk undervise. Vi satser på en mer praktisk skole, får mobilen ut av klasserommet, og skal sikre en god balanse mellom skjerm og papir.

Målet er å la lærere være lærere, og at alle elever skal oppleve læring og mestring i skolehverdagen.